Extensief groenbeheer

Het openbaar groen onderhouden we op een natuur- en onderhoudsvriendelijke manier. We kiezen bewust om streekeigen groen aan te planten en gebruiken geen onkruidverdelgers meer. We maaien minder en zorgen voor voldoende voedsel en nestgelegenheid voor dieren en insecten.