Amfibieën helpen oversteken

We helpen padden en andere amfibieën om op een veilige manier van hun winterverblijf naar de verschillende poelen te trekken.

In het voorjaar trekken grote horden amfibieën zoals padden, kikkers en salamanders van hun winterslaapplaats naar een poel om er zich voort te planten. Tijdens hun trektocht moeten ze dikwijls een straat oversteken en omdat ze nogal traag zijn, worden heel wat dieren slachtoffer in het verkeer. Dat willen we voorkomen.

Overzetacties

Op een aantal plaatsen in de Oude Maria's-Lindestraat, Wagenstraat en Babilliestraat worden sinds een aantal jaren paddenoverzetacties opgezet.

  1. Vrijwilligers van Hyla (Natuurpunt) plaatsen afsluitingen langs heel wat wegen om te voorkomen dat amfibieën zelf de weg oversteken. Deze afsluitingen leiden langs weerszijden naar emmers.
  2. Kikkers en padden volgen de afsluiten en komen zo in de emmers terecht.
  3. Elke dag controleren vrijwilligers, buurtbewoners en schoolkinderen de emmers en brengen ze gevangen dieren veilig naar de overkant van de weg.
  4. De dieren worden losgelaten en kunnen hun tocht veilig voortzetten.

Amfibieëntunnels

Bij het Bergmolenbos worden met steun van het Agentschap voor Natuur en Bos op verschillende plaatsen amfibieëntunnels aangelegd. Deze tunnels zorgen dat amfibieën zich veilig tussen de verschillende zones van het Bergmolenbos kunnen verplaatsen.

Biodiversiteit

Biodiversiteit of 'biologische diversiteit' staat voor de verschillende soorten dieren en planten op aarde en hoe die elkaar in balans houden. Samen vormen ze een levende en productieve natuur.

Elk heeft een belangrijke rol in het ecosysteem. Het is daarom belangrijk om de natuurlijke balans zoveel mogelijk te bewaren.