RSL Boomt: 100.000 extra bomen tegen 2025

Roeselare wil tegen 2025 maar liefst 100.000 bomen bij planten, samen met de Roeselarenaar.

Waarom meer bomen?

Bomen zijn onze eerste buffers tegen de klimaatsveranderingen:

  • als overstromingsremmer: hun wortels houden de bodem open
  • als zonnescherm: ze zorgen voor schaduw en koelte bij warm weer
  • als luchtfilter: bomen filteren fijn stof en zetten CO2 om in zuurstof

Daarnaast doen bomen ook dienst als insectenhotel, voedselfabriek en kraamkliniek voor vogels en insecten. Ze versterken het ecologisch weefsel en de biodiversiteit in onze leefomgeving.

Bomen maken ons ook gelukkig en hebben een positieve invloed op onze mentale gezondheid. Ze creëren ideale rust-, ontspannings- en ravotmogelijkheden.

Bomenteller

De lat ligt hoog, maar het is een haalbaar doel! Dit is de voorlopige stand van zaken:

Bossen #VANRSL Wegen, wijken en pleinen #VANRSL Tuinen #VANRSL
2019 9.760 2.660 2.431 =14.851 extra bomen
2020 13.440 13.697 756 = 27.893 extra bomen
2021 23.050 2.752 3.824 = 29.626 extra bomen
2022 2.905 4.784 2.938 = 10.627 extra bomen
2023 0 426 2.578 = 3.004 extra bomen
Doel 49.155/70.000 24.319/20.000 12.527/10.000 86.001/100.000

Ons plan van aanpak: hoe planten we 100.000 bomen?

Het actieplan RSL Boomt bestaat uit drie assen. Voor elke as werd een inschatting gemaakt van het aantal aan te planten bomen tegen 2025 en worden concrete acties uitgewerkt.

As 1: Bossen #VANRSL | + 70.000 bomen

Onze stadsrandbossen hebben een duidelijke functie. Ze verenigen de binnenstad met het landschap en herbergen meerdere ecosystemen. Door de stadsrandbossen te vergroenen met bosmassa, creëren we ook nieuwe mogelijkheden voor ontspanning en recreatie!

Acties:

  • Zoektocht naar minimum 20 hectare bosgrond (= 28 voetbalvelden) om aan te kopen en te bebossen.
  • Nauwe samenwerking met boswachters en Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
  • Organisatie van jaarlijkse boomplantacties
  • Jaarlijkse deelname aan Week van het Bos

As 2: Wegen, wijken en pleinen #VANRSL | + 20.000 bomen

Bomen in de stad zelf zijn minstens even belangrijk. Daar ligt het streefdoel op 20.000 extra bomen tegen 2025. Dit vergt een andere benadering want een stadsomgeving is niet de meest geschikte voedingsbodem voor een boom. Hier werken we volgens het principe: de juiste boom op de juiste plaats!

Acties:

As 3: Tuinen #VANRSL | + 10.000 bomen

Tot slot zijn er uiteraard ook nog de tuinen #VANRSL! Hier ziet de Stad kansen om 10.000 nieuwe bomen te planten. Privétuinen beslaan in Vlaanderen 9% van de totale oppervlakte. De helft daarvan bestaat uit gazon, een derde is verhard! Toch spelen tuinen een belangrijke rol voor ons ecosysteem en de biodiversiteit. En al helemaal in een stad. Het planten van een boom in je tuin is dan ook de perfecte manier om meerwaarde te creëren!

Acties:

BijlageGrootte
PDF-pictogram Actieplan RSL Boomt18.38 MB
PDF-pictogram Folder RSL Boomt2.67 MB
RSL Boomt: 100.000 extra bomen tegen 2025
Vader met dochter bij boom - Foto Marc Wallican
RSL Boomt: 100.000 extra bomen tegen 2025

RSL Boomt

Het actieplan RSL Boomt vormt de dynamische leidraad voor onze ambitie om 100.000 bomen bij te planten.

Deze ambitie werd opgenomen in het Bestuursakkoord 2019 - 2024 van de Stad Roeselare en werd met de ondertekening van het Vlaams Bomencharter eens extra kracht bijgezet. Daarbij waren we de enige Vlaamse centrumstad die zo’n grote groeninjectie voor ogen heeft.

Benieuwd naar de volledige plannen?

Lees het actieplan RSL Boomt