Zwaluwnesten beschermen

Zwaluwen hebben het de laatste jaren steeds moeilijker. Daarom kan je in Roeselare een subsidie krijgen om zwaluwnesten te beschermen.

Het aantal huiszwaluwen in ons land is de laatste jaren drastisch verminderd en ook met de boerenzwaluw gaat het niet zo goed. De gierzwaluw vertoeft nog graag in onze steden, maar ook hun aantal is sterk afgenomen. Dat komt vooral omdat ze moeilijker voedsel of nestgelegenheid kunnen vinden.

De zwaluwen hebben daarom onze hulp nodig.

Zwaluwnest gevonden?

Heb je een zwaluwnest gevonden in jouw woning of een ander gebouw? Verwijder het niet!

Zorg dat de zwaluwen het nest steeds kunnen bereiken en verstoor ze niet tijdens het broedseizoen. In ruil kan je een subsidie ter bescherming van zwaluwnesten aanvragen.

Nestgelegenheid creëren

Om zwaluwen te helpen om nestgelegenheid te vinden, plaatsen we

  • grote schalen met modder in
  • een zwaluwtil (een kunstmatige nestgelegenheid voor de huiszwaluw)
  • kunstnestjes
Hulp voor zwaluwen

Biodiversiteit

Biodiversiteit of 'biologische diversiteit' staat voor de verschillende soorten dieren en planten op aarde en hoe die elkaar in balans houden. Samen vormen ze een levende en productieve natuur.

Elk heeft een belangrijke rol in het ecosysteem. Het is daarom belangrijk om de natuurlijke balans zoveel mogelijk te bewaren.