Wonderwoudjes #VANRSL

Wonderwoudjes zijn kwalitatieve groene buitenspeelruimtes die we samen met de buurt uitwerken.

Kinderen en jongeren zijn meer en meer vervreemd van onze natuur. Die trend moeten we zien te keren, want buiten zijn en spelen in het groen is goed voor ons.

Daarom creëren we wonderwoudjes in Roeselare: aantrekkelijke, toegankelijke en speelvriendelijke natuurzones in de stad.

Eerste wonderwoudje in Roeselare

We stellen 1000 m² ter beschikking in de groenzone tussen de Ange Angillisstraat en de Koning Leopold I-laan om er een eerste wonderwoud uit te werken. De tuinen in die buurt zijn eerder klein waardoor er behoefte is aan extra groene speelruimte.

Voor de realisatie van het wonderwoudje gaan we in overleg met de buurt (= buurtparticipatie) zodat zij mee kunnen bepalen hoe het wonderwoudje er moet uitzien en welke invullingen het moet krijgen.

Mogelijke invullingen zijn:

  • klimbomen
  • sneukelhagen of fruitbomen
  • wilgenhut
  • reliëf of water
  • buitenleslokaal
Wonderwoudjes #VANRSL

RSL Boomt

Met de realisatie van 'Wonderwoudjes' wil vzw BOS+ de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het creëren van attractieve, toegankelijke en speelvriendelijke natuurzones in onze wijken en buurten. Deze actie vormt daarom ook een onderdeel van het Actieplan RSL Boomt.

Het project bestaat uit 3 fases:

  1. Participatiefase: door middel van workshops brengen we de noden en wensen van de toekomstige gebruikers van de wonderwoudjes in kaart.
  2. Ontwerpfase: we vertalen deze wensen naar een inrichtingsschets met daarop de voorziene beplanting en recreatieve infrastructuur.
  3. Aanlegfase: eens het ontwerp definitief werd goedgekeurd gaan we over naar de aanlegfase in nauwe samenwerking met BOS+.

Benieuwd naar meer acties van RSL Boomt?

Bekijk het actieplan RSL Boomt