Bomen op rondpunt - Foto Maarten Devoldere

Actieplan RSL Boomt

Roeselare is vandaag een stad met mooie parken, jonge bossen en groene pleinen, maar het kan altijd beter.

Waarom meer bomen?

Bomen zijn onze eerste buffers tegen de klimaatsveranderingen:

 • als overstromingsremmer: hun wortels houden de bodem open
 • als zonnescherm: ze zorgen voor schaduw en koelte bij warm weer
 • als luchtfilter: bomen filteren fijn stof en zetten CO2 om in zuurstof

Daarnaast doen bomen ook dienst als insectenhotel, voedselfabriek en kraamkliniek voor vogels en insecten. Ze versterken het ecologisch weefsel en de biodiversiteit in onze leefomgeving.

Bomen maken ons ook gelukkig en hebben een positieve invloed op onze mentale gezondheid. Ze creëren ideale rust-, ontspannings- en ravotmogelijkheden.

Hoe planten we 100.000 bomen?

De lat ligt hoog, maar het is een haalbaar doel! Het actieplan RSL Boomt vormt daarbij de dynamische leidraad en bestaat uit drie assen. Voor elke as

 1. werd een inschatting gemaakt van het aantal aan te planten bomen tegen 2025
 2. worden concrete acties uitgewerkt

As 1: stadsrandbossen

 1. Het doel: aanplanten van 70.000 bomen
 2. Acties:
  • Zoektocht naar minimum 20 hectare bosgrond (= 28 voetbalvelden) om aan te kopen en te bebossen.
  • Nauwe samenwerking met boswachters en Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
  • Organisatie van jaarlijkse boomplantacties
  • Jaarlijkse deelname aan Week van het Bos

Onze stadsrandbossen hebben een duidelijke functie. Ze verenigen de binnenstad met het landschap en herbergen meerdere ecosystemen. Door de stadsrandbossen te vergroenen met bosmassa, creëren we ook nieuwe mogelijkheden voor ontspanning en recreatie!

As 2: stadsprojecten en stadsontwikkelingen

 1. Het doel: 20.000 extra bomen
 2. Acties:
  • Maximaal boompotentieel vastleggen bij nieuwe stadsprojecten.
  • Aanplanten van speelbomen.
  • Boomscan van de stad: dankzij gespecialiseerde gps-apparatuur worden potentiële boomlocaties in kaart gebracht.
  • Inzetten op groen in scholen dankzij vernieuwd subsidiereglement ‘Groen op school’.
  • Meer onthardingsprojecten met ruimte voor groen en water.
  • Bomen als verkeersgeleider, - remmer of als herkenningspunt.
  • Voorzien van groenbuffers in het inrichtingsplan van bedrijventerreinen.

Bomen in de stad zelf zijn minstens even belangrijk. Daar ligt het streefdoel op 20.000 extra bomen tegen 2025. Dit vergt een andere benadering want een stadsomgeving is niet de meest geschikte voedingsbodem voor een boom. Hier werken we volgens het principe: de juiste boom op de juiste plaats!

As 3: tuinen

 1. Het doel: 10.000 extra bomen
 2. Acties:

Tot slot zijn er uiteraard ook nog de tuinen #VANRSL! Hier ziet de Stad kansen om 10.000 nieuwe bomen te planten. Privétuinen beslaan in Vlaanderen 9% van de totale oppervlakte. De helft daarvan bestaat uit gazon, een derde is verhard! Toch spelen tuinen een belangrijke rol voor ons ecosysteem en de biodiversiteit. En al helemaal in een stad. Het planten van een boom in je tuin is dan ook de perfecte manier om meerwaarde te creëren!

BijlageGrootte
PDF-pictogram Actieplan RSL Boomt18.38 MB
PDF-pictogram Folder RSL Boomt2.67 MB
Vader met dochter bij boom - Foto Marc Wallican
Mooie boom in het straatbeeld - Foto Maarten Devoldere

Benieuwd naar een tussenstand?

Bekijk hier de bomenteller #VANRSL