Laadpunt voor elektrische wagen thuis installeren

Overweeg je laadinfrastructuur te installeren voor een elektrische of plug-in hybride wagen? Bekijk eerst deze info.

Je leest hier meer over hoe je laadinfrastructuur voor elektrische wagens kan voorzien bij je thuis.

Ben je ondernemer? Je kan ook bij jouw onderneming laadpalen voorzien.

Is het financieel interessant om thuis een laadstation te plaatsen?

Hou er rekening mee dat een gemiddelde elektrische personenwagen die 15.000 km per jaar aflegt al snel 8 extra zonnepanelen van 300kW zal nodig hebben, mét een optimale ligging, om de extra nodige stroom op te wekken. Om jouw elektrische wagen volledig op zonnestroom op te laden (’s avonds of overdag) zal je dus een significante installatie moeten voorzien, eventueel met thuisbatterijen. Als je publiek laadt, zal je mogelijk een hogere prijs per kW betalen, maar hoef je de grote investering in extra zonnepanelen, keuring en het voorzien van een eigen laadpunt niet te doen.

Als je bij je thuis een laadstation voor elektrische wagens installeert, kan je wel een belastingvermindering genieten voor de uitgaven die je daarvoor betaalt van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024: aankoop in nieuwe staat van een laadstation, de plaatsing ervan en de keuring van de installatie. De belastingvermindering varieert van 45 % tot 15 % van de uitgaven (tot een maximum van 1.500 euro), afhankelijk van het jaar van betaling van de uitgaven.

Meldingsplicht

Er is voor organisaties of particulieren geen vergunning nodig om laadpalen te zetten op eigen terrein op het laagspanningsnet.

Er is wel een meldingsplicht voor laadpunten voor elektrische wagens. Alle laadpunten die je aansluit op het laagspanningsnet met een laadvermogen ≥ 5 kVA (5kW), moet je melden bij Fluvius. Deze verplichting geldt zowel voor laadpunten met een publiek, semi-publiek als een privaat karakter.

Op je eigen oprit of in je garage

Fluvius informeert je hoe je je elektrische wagen thuis kunt opladen.

Beslis je om een laadpunt te installeren? Laat je goed informeren door je leverancier! De komende jaren komen er meer voertuigen op de markt met ‘Vehicle 2 grid’-technologie (V2G). Deze wagens kunnen, wanneer de elektriciteit bijvoorbeeld duur is, ook elektriciteit uit hun batterij terug aan je woning of aan het net geven. Dat kan belangrijk zijn in de nieuwe ‘dynamische’ elektriciteitscontracten die er aan komen. Het is dan wel van belang dat jouw laadpaal daar ook voor geschikt is.

Voor ondergrondse parkings zijn er strikte richtlijnen vanuit de brandweer rond brandveiligheid. Weldra worden deze richtlijnen in een wettekst gegoten.

Laden voor eigen deur, zonder oprit of garage

Heb je geen eigen oprit of garage, maar wil je toch je eigen elektrisch voertuig laden? Bekijk hier een overzicht van publieke laadpalen die je kan gebruiken.

Enkel als er geen laadpunt voor handen is binnen een loopafstand van 500 meter en opladen op eigen terrein niet mogelijk is, kan je je wagen eventueel opladen voor de deur. Bekijk dus eerst of je in de buurt een openbare laadpaal of laadpaal bij een handelaar kan gebruiken. Of misschien is er een garage met elektrische aansluiting te huur waar je je elektrische wagen kan parkeren en opladen?

Wil je je wagen toch opladen voor je deur, dan moet je je aan de regels houden. Artikel 8.4 van het politiereglement maakt duidelijke afspraken:

 • Je kan de parkeerplaats voor je eigen terrein nooit voor jezelf claimen als jouw eigen privé-parkeerplaats. De openbare parkeerplaats blijft steeds beschikbaar voor de andere weggebruikers.
 • Je moet de wagen opladen vanop een laadpunt op eigen terrein.
 • De kabel moet je steeds op een veilige manier gebruiken/leggen:
  • De kabel moet in goeie staat zijn.
  • De afstand tussen de grens van het eigen terrein en het voertuig dat je wil opladen mag maximum 10 meter zijn.
  • De kabel leg je zoveel mogelijk langs het voetpad. Leg de kabel nooit schuin over het voetpad, maar kruis het voetpad recht.
  • De kabel mag nooit over de rijweg of een fietspad liggen!
  • Dek de kabel op een goeie manier af, zodat gebruikers van het voetpad geen hinder van de kabel ondervinden en het risico op struikelen beperkt wordt. Gebruik bij voorkeur een kabelmat in plaats van een kabelgoot. Rolstoelen en kinderwagens kunnen daar vlotter over rijden.
  • Hang geen 'wallbox' aan je gevel langs het voetpad. Dit is een obstakel voor blinden of slechtzienden.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Informeer zeker bij je verzekeringsagent of je voldoende gedekt bent voor schade aan derden (bv. familiale verzekering).

Het is niet toegelaten om een zwevende laad-arm te voorzien of om een kabelgoot in het voetpad te maken. Dit omwille van ondergrondse nutsleidingen, ruimtelijke ordening en veiligheid. De Stad volgt nieuwe technieken wel steeds nauwgezet op en evalueert ze.

Laden in een appartementsgebouw

De situatie in een appartementsgebouw is ingewikkelder. Technisch, maar ook juridisch. Je moet soms overeenstemming vinden met je mede-eigenaars. Informeer bij je syndicus naar de mogelijkheden.

Laadpalen in je buurt aanvragen

Je hebt een 100% elektrische auto, maar geen oprit of garage? Bekijk hier een overzicht van publieke laadpalen die je kan gebruiken. De Stad plaatst tussen 2023 en 2025 ook nog heel wat extra publieke laadpalen, in samenwerking met Total Energies. Je kan ook altijd informeren bij organisaties in jouw omgeving om de (semi-)publieke laadinfrastructuur op hun parkeerterrein te gebruiken.

Is of komt er geen laadpaal in jouw buurt? Dan kan je hier een aanvraag voor een laadpaal in jouw buurt indienen. Na 40 dagen wordt er een beslissing genomen of jouw voorgestelde locatie aan de theoretische voorwaarden voldoet. Is de beslissing positief, dan kan de procedure starten om een laadpaal te plaatsen.

Heb je nog een vraag?

Bekijk de FAQ over laadpalen.

Benieuwd waar er (semi-) publieke laadpalen zijn?

Bekijk de kaart met laadpalen in Vlaanderen