Elektrische laadpalen aanbieden bij jouw onderneming

Een laadpaal voor elektrische voertuigen kan een uithangbord voor je onderneming zijn.

Een elektrische laadpaal kan nieuwe klanten aantrekken en kan een nieuwe bron van inkomen zijn als het verbruik doorgerekend wordt aan de klant.

Publieke laadpalen op je parking

In de brochure 'Code publiek toegankelijk laden' lees je alles over

  • hoe je je kenbaar maakt aan de gebruiker
  • hoe je jouw inrichting kan afstemmen op deze van straten en pleinen

Voor de horeca biedt Horeca Vlaanderen hier ook tips over.

Meldingsplicht

De VREG (Vlaamse Regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) heeft in juni 2021 een nieuwe meldingsplicht voor laadpunten voor elektrische wagens ingevoerd. Alle laadpunten die je aansluit op het laagspanningsnet met een laadvermogen ≥ 5 kVA, moet je melden bij Fluvius. Deze verplichting geldt zowel voor laadpunten met een publiek als een privaat karakter.

Heb je laadpalen geplaatst op de parking van jouw onderneming in Roeselare? Laat het ook weten via het meldpunt 1788.

Verplichtingen nieuwe en oude parkings

In bepaalde gevallen is het verplicht om laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te installeren op parkeerterreinen van gebouwen. Concreet gaat het over verplichte installatie van oplaadpunten of wachtleidingen op parkeerterreinen bij gebouwen waarvoor sinds 11-3-2021 een omgevingsvergunning voor nieuwbouw of ingrijpende renovatie wordt aangevraagd.

Op de website van Vlaanderen lees je alles over de verplichtingen voor laadpunten bij parkings.

Financiële voordelen voor ondernemingen

Kosten- en investeringsaftrek

Ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen) die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek

  • 200% voor wie investeert van 1 september 2021 tot en met 31 maart 2023
  • 150% voor wie investeert van 1 april 2023 tot en met 31 augustus 2024

Als kleine vennootschap kan je ook een beroep doen op de gewone investeringsaftrek voor de aankoop van een laadpaal. In principe mag bij de investeringsaftrek de laadinfrastructuur niet publiekelijk toegankelijk zijn: activa die gratis ter beschikking worden gesteld of waarvan het gebruik wordt afgestaan aan een derde, zijn in principe uitgesloten van de Investeringsaftrek. Voor laadinfrastructuur wordt hierop door de minister een uitzondering toegekend. Voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen bedraagt de gewone investeringsaftrek nog tot eind 2022 25%. Bovendien geldt er in 2022 een verhoogde investeringsaftrek van 35% voor laadinfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens.

Je vindt meer informatie over deze voordelen in de Subsidiedatabank.

Ecologiepremie+

Voor de aanschaf van elektrische laadstations

  • bestaande uit een snellader van minimum 50 kW per laadpunt
  • gebruik makend van groene stroom
  • en met aanwezigheid van een slimme sturing

kan je via de Ecologiepremie+ ook van steun genieten. Momenteel worden er geen voorwaarden opgelegd over de toegankelijkheid. Voor kmo’s gaat het over een subsidie van 30% op de essentiële componenten van de investering. Voor grote ondernemingen wordt de steun beperkt tot 15%. Meer informatie over deze steun vind je bij Vlaio.

Benieuwd waar er al laadpalen zijn?

Bekijk de kaart met laadpalen in Vlaanderen