FAQ Elektrische laadpalen

Hieronder vind je een overzicht terug van veelgestelde vragen over elektrische laadpalen

Kan ik privaat laden op straat?

Als je zelf geen private parkeerplaats hebt, kan je gebruikmaken van de publieke laadpalen (op straat, langs de snelweg, …) of de semipublieke laadpalen (bijv. bij je werkgever, op de parkings van sommige handelszaken, …).

Enkel als er geen laadpunt voor handen is binnen een loopafstand van 500 meter en opladen op eigen terrein niet mogelijk is, kan je je wagen eventueel opladen voor de deur. Bekijk dus eerst of je in de buurt een openbare laadpaal of laadpaal bij een handelaar kan gebruiken. Of misschien is er een garage met elektrische aansluiting te huur waar je je elektrische wagen kan parkeren en opladen?

Wil je je wagen toch opladen voor je deur, dan moet je je aan de regels houden. Artikel 8.3 van het politiereglement maakt duidelijke afspraken:

 • Je kan de parkeerplaats voor je eigen terrein nooit voor jezelf claimen als jouw eigen privé-parkeerplaats. De openbare parkeerplaats blijft steeds beschikbaar voor de andere weggebruikers.
 • Je moet de wagen opladen vanop een laadpunt op eigen terrein.
 • De kabel moet je steeds op een veilige manier gebruiken/leggen:
  • De kabel moet in goeie staat zijn.
  • De afstand tussen de grens van het eigen terrein en het voertuig dat je wil opladen mag maximum 10 meter zijn.
  • De kabel leg je zoveel mogelijk langs het voetpad. Leg de kabel nooit schuin over het voetpad, maar kruis het voetpad recht.
  • De kabel mag nooit over de rijweg of een fietspad liggen!
  • Dek de kabel op een goeie manier af, zodat gebruikers van het voetpad geen hinder van de kabel ondervinden en het risico op struikelen beperkt wordt. Gebruik bij voorkeur een kabelmat in plaats van een kabelgoot. Rolstoelen en kinderwagens kunnen daar vlotter over rijden.
  • Hang geen 'wallbox' aan je gevel langs het voetpad. Dit is een obstakel voor blinden of slechtzienden.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Informeer zeker bij je verzekeringsagent of je voldoende gedekt bent voor schade aan derden (bv. familiale verzekering).

Het is niet toegelaten om een zwevende laad-arm te voorzien of om een kabelgoot in het voetpad te maken. Dit omwille van ondergrondse nutsleidingen, ruimtelijke ordening en veiligheid. De Stad volgt nieuwe technieken wel steeds nauwgezet op en evalueert ze.

Waar vind ik (semi-)publieke laadpalen in Roeselare?

Bekijk hier een overzicht van publieke laadpalen die je kan gebruiken. De Stad Roeselare heeft zich ook ingeschreven voor een Vlaamse concessie met Total Energies voor laadinfrastructuur op openbaar domein. Deze laadpunten zijn bedoeld voor inwoners zonder eigen oprit of garage, waardoor ze binnen 250 meter een oplaadmogelijkheid hebben. Hier vind je het overzicht terug van laadpalen die geïnstalleerd worden of die al zijn geplaatst.

Hoe wordt de locatie van een laadpaal bepaald?

De locaties voor publieke laadplaatsen werden bepaald in twee stappen:

 • Met een ervaren partner werd een prognosekaart uitgewerkt om de toekomstige laadbehoeftes in kaart te brengen.
 • Vervolgens werden geschikte locaties onderzocht in functie van beschikbare elektriciteit, ondergrondse ruimte, voetpadruimte en de afwezigheid van eigen garages of opritten in de buurt.

Heb ik een vergunning nodig?

Voor organisaties of particulieren is er geen vergunning nodig om laadpalen te zetten op eigen terrein op laagspanning. Er is wel een meldingsplicht: alle laadpunten die je aansluit op het laagspanningsnet met een laadvermogen > 5 kVA (5kW), moet je melden bij Fluvius. Deze verplichting geldt zowel voor laadpunten met een publiek, semi-publiek als een privaat karakter.

Ik heb een elektrische wagen, maar er is geen publiek laadpunt in mijn buurt. Wat kan ik doen?

Heb je een elektrische wagen, maar beschik je niet over een eigen oprit, garage of parkeerplek en is er geen en komt er geen (semi-)publiek laadpunt op wandelafstand in jouw buurt, dan kan je een aanvraag indienen voor een laadpaal in jouw buurt.

Na 40 dagen wordt beslist of de voorgestelde locatie aan de voorwaarden voldoet. Bij een positieve beslissing start de procedure om een laadpaal te plaatsen. Je kan ook altijd informeren bij organisaties in jouw omgeving om de semipublieke laadinfrastructuur op hun parkeerterrein te gebruiken.

Kan ik een laadpunt voor mijn elektrische wagen reserveren?

Neen. De publieke laadpalen op straat bieden niet steeds garantie op een vrij laadpunt, ook al streeft de Stad Roeselare naar een zo efficiënt mogelijke inrichting. Soms moet je dus op zoek naar een ander vrij laadpunt in de buurt, moet je even wachten tot het publiek laadpunt vrijkomt of gebruik maken van andere oplossingen.

Wat zijn de parkeerregels bij laadpalen?

Parkeerplaatsen bij elektrische laadpalen zijn exclusief voor elektrische voertuigen tijdens het opladen. Parkeer hier alleen wanneer je daadwerkelijk aan het laden bent. Het voertuig moet dus geconnecteerd zijn met de laadpaal. Verlaat dan de plek zodat andere elektrische voertuigen de kans krijgen om op te laden.

Elektrische wagens zijn goed voor de luchtkwaliteit en het klimaat, maar voorkomen geen files of parkeerproblemen. Daarom blijven ook de andere regels voor parkeren gelden. Let altijd op de signalisatie (borden, wegmarkeringen, … )

 • Ligt het laadpunt in een zone waar je moet betalen om te parkeren? Dan betaal je ook als je er parkeert om je auto op te laden en geldt dezelfde maximale parkeertijd.
 • Ligt het laadpunt in een zone met parkeerschijf? Dan leg je een parkeerschijf en geldt dezelfde maximale parkeertijd.
 • Ligt het laadpunt in een zone war parkeren voorbehouden is voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart (blauw verkeersbord met letter ‘P’ en onderbord ‘parkeerkaart’)? Dan mag je er enkel parkeren als je voor die zone een parkeerkaart hebt.
 • Is het laadpunt voorbehouden voor autodelen (blauw verkeersbord met letter ‘P’ en onderbord ‘autodelen’)? Dan mag je er alleen parkeren als je een parkeerkaart voor autodelen hebt.
 • Staat het laadpunt in een publieke parking? Dan betaal je het parkeertarief.

Wat bij een defect van een laadpunt?

Neem contact op met de operator. Contactgegevens van de operator staan vermeld op de laadpunten.

Wat moet ik doen als er een niet-elektrisch voertuig geparkeerd staat bij een laadpunt? Of een elektrisch voertuig dat niet geconnecteerd is?

Zowel de politie als de GAS-ambtenaren controleren op wagens die foutief geparkeerd staan op voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. Het gaat hierbij om niet-elektrische voertuigen of niet-geconnecteerde voertuigen.

Wil je laden, maar staat er een foutparkeerder? Contacteer de politie voor niet-dringende politiehulp.

Kan ik subsidies of premies krijgen voor het plaatsen van een laadstation?

Als organisatie kan dit. Voor de aanschaf van elektrische laadstations van minimum 50kW per laadpunt op groene stroom en slim gestuurd kan je via de Ecologiepremie+ ook steun genieten. Momenteel worden er geen voorwaarden opgelegd over de toegankelijkheid. Voor kmo’s gaat het over een subsidie van 30% op de essentiële componenten van de investering. Voor grote ondernemingen wordt de steun beperkt tot 15%. Meer info vind je op de website van VLAIO.

Via het Clean Power for Transport programma van Vlaanderen zijn er ook vaak subsidieoproepen voor laadpaalinstallaties. Via de website van VLAIO zie je of er lopende programma’s zijn.

Ik woon in een appartementsgebouw. Mag ik een laadpaal zetten in mijn eigen ondergrondse parking?

Vanuit veiligheidsstandpunt kan dit. Er zijn wel strikte richtlijnen vanuit de brandweer rond brandveiligheid die je hier kan terugvinden. Weldra worden deze richtlijnen in een wettekst gegoten. Spreek altijd eerst met jouw syndicus, het kan interessanter zijn om dit gezamenlijk aan te pakken.

Mijn organisatie heeft een ondergrondse parking. Mag ik daar laadinfrastructuur plaatsen?

Dat mag, al zijn er strikte richtlijnen vanuit de brandweer rond brandveiligheid die je hier kan terugvinden. Weldra worden deze richtlijnen in een wettekst gegoten.