Hergebruik van regenwater

Stad Roeselare probeert zoveel mogelijk regenwater te (her)gebruiken voor verschillende toepassingen.

Wist je dat?

  • We voor de waterpartij aan het Stationsplein enkel gebruik maken van regenwater dat zoveel mogelijk terug opgevangen wordt?
  • De planten in de stad enkel met regenwater besproeid worden?

Bufferen van hemelwater

Via de dienst Omgevingsvergunningen kom je als ontwikkelaar te weten hoeveel hemelwater je moet bufferen. Zo moeten bv. de nieuwe projecten in Roobaertpark tot 820 liter per vierkante meter bufferen.

Dit zijn geen kleine cijfers, maar dit is wel noodzakelijk om water vast te kunnen houden en wateroverlast te voorkomen. We leggen de normen daarom hoog voor alle ontwikkelaars. Ook voor het nieuwe stadHUIS in Roeselare willen we beantwoorden aan de hoge standaarden voor het watergebruik.

Opvang van bemalingswater

Op bijna elke bouwwerf is bemaling nodig. Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen of het overtollige water over te pompen (=bemalingswater), is het mogelijk de bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren.

Indien mogelijk proberen we dit opgepompt water te recupereren. Dit kan door het water opnieuw te laten infiltreren in de bodem. Maar sinds kort zijn we gestart met een pilootproject. Op een aantal bouwwerven wordt het water opgevangen in een container om het vervolgens op te halen met een tankwagen. Het water kan gebruikt worden om bloemen en planten in de stad water te geven of bij het reinigen van straten en pleinen.  Er wordt nu ook onderzocht hoe particulieren of landbouwers in een latere fase gebruik kunnen maken van het opgevangen water.

Hergebruik bemalingswater

Klimaatadaptatieplan #VANRSL

Om de vele klimaatuitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden, werd werk gemaakt van het Klimaatadaptatieplan #VANRSL dat de Stad handvaten en inspiratie biedt om toekomstige projecten klimaatadaptief te benaderen.

Benieuwd naar onze plannen?

Bekijk het klimaatadaptatieplan #VANRSL