Enquête project Energiewijken

Deze bevraging kadert in het project “Energiewijken”.

Via deze bevraging willen we jullie wijk beter in kaart brengen:

  • Wie zijn jullie?
  • Hoe zien jullie huizen eruit?
  • Hoe kunnen we, samen met jullie, jullie energieverbruik en -kosten naar beneden brengen?

Over het project Energiewijken

Wist je dat de verwarming van onze woningen meer dan de helft van de Roeselaarse CO2-uitstoot veroorzaakt?

Met het project Energiewijken willen we in 3 Roeselaarse buurten:

  • Duurzame maatregelen introduceren
  • Bouwen aan energiezuinige wijken
  • De CO2 uitstoot met 40% verminderen tegen 2030