Verzonken Kasteel

Energiewijken

Energiewijken #VANRSL

Europa en Vlaanderen gingen het engagement aan om de CO2-uitstoot tegen 2050 naar nul te herleiden.
De helft van deze CO2-uitstoot komt van de gebouwen in onze stad. Om de ambities rond uitstoot te halen, wordt verwacht dat er
binnen de stad Roeselare tot 2050 gemiddeld zo’n 1.300 woningen per jaar worden gerenoveerd. De komende twee jaar willen we luisteren
hoe we mensen kunnen helpen bij hun renovatie.

Daarnaast zullen we proefprojecten doen in een aantal Roeselaarse wijken, de ‘Energiewijken’.
We streven ernaar een 750-tal eigenaars in drie wijken te begeleiden in hun renovatie.

Het stadsbestuur draagt ook een steentje bij binnen haar eigen gebouwen en streeft er naar het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen te zijn.

Energiewijken #VANRSL = Samen bouwen aan de toekomst!

Energiewijk Verzonken Kasteel

Stad Roeselare en Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel willen samen met de bewoners van Het Verzonken Kasteel
het energieverbruik naar beneden halen. Het Verzonken Kasteel is een wijk uit de jaren ’70 en ligt net ten zuiden van het centrum van Beveren.
De Jonkersstraat, Riddersstraat, Groothofstraat en Tornooistraat behoren tot deze wijk. Ondertussen is zo’n 30% van de huizen in handen van particuliere eigenaars en 70% in eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel.

Stad Roeselare zet de private eigenaars op weg om te renoveren door het aanbieden van gratis renovatiescans en informatie. De Mandel investeert in zijn gebouwen en verzamelt data om de huurders te helpen om hun energieverbruik naar beneden te halen. Zo worden er digitale gas- en elektriciteitsmeters geplaatst, worden de oudste CV-ketels vervangen en worden er dankzij het project Aster zonnepanelen geplaatst in alle huurwoningen.

Verzonken Kasteel
Verzonken Kasteel
Verzonken Kasteel

Logo Stronghouse