Teken het Lokaal Energie- en Klimaatpact

’t Is schoon wat we samen doen voor onze toekomst.

Ik bevestig mijn actieve ondersteuning voor de realisatie van het Lokaal Energie- en Klimaatpact.


Vink aan voor welke klimaatdoelstelling jouw organisatie zich zal inzetten.


Engagementen ten opzichte van elkaar

Het gevraagd engagement van ambassadeurs naar de Stad:

  1. Aanwezig zijn op de startvergadering externe coalitie in het voorjaar van 2022 en andere toekomstige inspiratiemomenten / netwerkmomenten
  2. Stad inlichten over eigen initiatieven (social media, klimaatswitch@roeselare.be)
  3. Zelf actief communiceren via diverse kanalen (social media, klantenbrief…) over genomen acties.

Het gegeven engagement vanuit de Stad naar ambassadeurs:

  1. Vermelding van de organisatie/logo als klimaatambassadeur op de website www.klimaatswitch.be en facebookpagina van Klimaatswitch #VANRSL.
  2. Periodieke selectie van externe initiatieven om deze in de kijker te zetten via diverse communicatiekanalen van de Stad.

Bevestiging engagement

Handtekening en datum