Het Vlaams Energie- en Klimaatpact

't Is schoon wat we samen doen voor onze toekomst.

Op 30 oktober 2021 ondertekende Roeselare het Vlaams Klimaatpact.

Samen met verschillende partners, ambassadeurs en Klimaatswitchers toont het stadsbestuur zo aan dat ze samen voor iedereen én met iedereen gaan voor een groene, gezonde, gezellige, opwindende stad waar het zalig leven is.

Engagementen

Met de ondertekening van het Vlaams Klimaatpact gaat de Stad een aantal engagementen aan:

  • realiseren van een gemiddelde jaarlijkse energiebesparing van minstens 2,09% in eigen gebouwen
  • een reductie van 40% in CO2-uitstoot van eigen gebouwen en infrastructuur tegen 2030 ten opzichte van 2015
  • verLEDden van de openbare verlichting tegen 2030
  • verhogen van het draagvlak voor hernieuwbare energie

Deze partners doen alvast mee

Logo de Gouden Tuin
Logo Meer Bomen in Roeselare
Het Vlaams Energie- en Klimaatpact
Logo freinetschool De Bonte Specht!
Logo Kloen

Teken het Lokaal Energie- en Klimaatpact

Ook alle organisaties die lokale besturen hierbij willen ondersteunen, kunnen het pact ondertekenen. Bevestig de actieve ondersteuning van jouw organisatie voor de realisatie van het Lokaal Energie- en Klimaatpact in Roeselare.

Gaat jouw organisatie mee het engagement aan?

Teken het pact voor jouw organisatie