Sint-Jozef breekt uit!

In 2020 startte de Stad in samenwerking met buurtbewoners, Sint-Jozefsschool, 3 Architecten en lokale verenigingen met een participatietraject “Sint-Jozef breekt uit” met subsidie van de Vlaamse overheid. Het participatietraject kwam tot stand naar aanleiding van het verzoek van de buurt naar extra ruimte voor ontmoeting, betere verkeersveiligheid en meer groen.

De metamorfose van Sint-Jozef

Sint-Jozef heeft een mega-metamorfose ondergaan en is nu een uitnodigende baken in de wijk.

Meer groen

 • In plaats van de vooropgestelde 1600 m², werd uiteindelijk bijna 7000 m² onthard.
 • Dankzij die ontharding, groeide ook het aantal m² puur groen met maar liefst 3000 m². We kunnen dus spreken over een verdubbeling puur groene ruimte!
 • De bestaande betonnen rijweg werd versmald. Zo verdubbelde de oppervlakte van de groene centrale zones, die ook als speelzone gebruikt kunnen worden.
 • Een biodiverse aanplant met tal van bloemen en grassen.
 • Voor de waardevolle lindebomen en Amerikaanse eiken werd geïnvesteerd in bijkomend ondergrondse groeiruimte.
 • Naast het vervangen van een aantal zieke bomen, werden nog tien extra bomen aangeplant!

Regenwatervriendelijke ingrepen

 • Zowel parkeerstroken als trottoirs zijn met waterdoorlatende materialen aangelegd. Werken met waterdoorlatende verharding komt een gezonde bodem ten goede en vermijdt dat rioleringen bij hevige regen onder druk komen te staan.
 • Ook het regenwater dat wordt opgevangen van de kerk wordt maximaal hergebruikt voor het sanitair, het bewateren van de plantbakken met moestuingroenten, …

Kansen voor ontmoeting

 • Een warme verbindende buurt met meerdere speel- en belevingszones.
 • Zit- en picknickbanken (ook voor andersvaliden), een amfitheater, twee petanquevelden, wandelzones, …

Betere verkeersveiligheid

 • Toepassen van het STOEP-principe: stappen staat daarbij voorop, gevolgd door trappen, openbaar vervoer, elektrisch transport en tot slot personenwagens.
 • De volledige zone werd omgevormd tot een zone 30.
 • De verbinding tussen zijstraten werd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
 • Er werd een “rechts in – rechts uit principe” toegepast. Fietsers en voetgangers krijgen wel een voor hen ingerichte verbinding.

3D-voorstelling

Bekijk hier de 3D-voorstelling van jouw buurt.

Bekijk hier het resultaat!

BijlageGrootte
PDF-pictogram Presentatie definitief ontwerp3.93 MB
Sint-Jozef breekt uit!
wadi
groene ontmoetingsruimte
outdoor fitness
Sint Jozef breekt uit!
Sint Jozef breekt uit!
Vlaanderen verbeelding werkt