Sint-Jozef breekt uit!

De omgeving van de Sint-Jozefskerk wordt in sterke samenwerking met de buurt onthard.

Resultaten participatie 30 juni 2021Resultaten participatie 30 juni 2021Resultaten participatie 30 juni 2021Resultaten participatie 30 juni 2021Resultaten participatie 30 juni 2021Participatiemoment 17 september 2020Participatiemoment 17 september 2020Participatiemoment 17 september 2020Participatiemoment 17 september 2020Participatiemoment 17 september 2020

Samen met de buurt wil Stad Roeselare minimum 1600 m² ontharden in de omgeving van de Sint-Jozefskerk. Met enkele partners (3Architecten,
Sint-Jozefschool, … ) startte de Stad het project “Sint-Jozef breekt uit” met een subsidie van de Vlaamse Overheid van 250.000 euro. De voorbije twee jaar kon de buurt deelnemen aan een participatietraject. Ideeën, wensen en behoeften namen we mee in het ontwerp.

Een nieuw ontwerp voor de wijk

Met het project “Sint-Jozef breekt uit” willen we meer ruimte geven aan groen, water, ontmoeting en verkeersveiligheid.

Groen

In plaats van de vooropgestelde 1600 m², landen we in het definitief ontwerp op bijna 7000 m² ontharding. Dankzij die ontharding, groeit ook het aantal m² puur groen met maar liefst 3000 m². We kunnen dus spreken over een verdubbeling puur groene ruimte!

 • De bestaande betonnen rijweg wordt versmald.
 • De vrijgekomen ruimte wordt ingelijfd in de middenberm. Zo verdubbelt de oppervlakte van de groene centrale zones, die ook als speelzone gebruikt kunnen worden.
 • We voorzien in een biodiverse aanplant met tal van bloemen en grassen.
 • Bomen krijgen ook veel aandacht. Voor de waardevolle lindebomen en Amerikaanse eiken investeren we in bijkomend ondergrondse groeiruimte. Zieke bomen worden vervangen door gelijkwaardige soorten en bovendien planten we nog 10 extra bomen aan!

Water

Werken met waterdoorlatende verharding komt een gezonde bodem ten goede en vermijdt dat rioleringen bij hevige regen
onder druk komen te staan.

 • Parkeerstroken worden uitgerust met waterdoorlatende verharding
 • Ook de trottoirs worden voorzien van klinkers die water doorlaten.
 • Ook het regenwater dat wordt opgevangen van de kerk wordt maximaal hergebruikt voor het sanitair, het bewateren van de plantbakken met moestuingroenten, …

Warme wijk

De speel- en belevingszones worden uitgewerkt. Zo wordt het een plek waar het leuk is voor iedereen!

 • Speelprikkels worden voorzien
 • Alsook zit- en picknickbanken (ook voor personen met een beperking)
 • een petanqueveld
 • wandelzones, …

Verkeersveiligheid

We passen het STOEP-principe toe. Dat geeft de volgorde van voorkeur weer bij de keuze van vervoersmiddelen. Stappen staat daarbij voorop, gevolgd door trappen, openbaar vervoer, elektrisch transport en tot slot personenwagens.

 • De volledige zone wordt omgevormd tot een 30 km/u. zone.
 • Samen met onder meer de school kozen we voor een 'zoen en vroem' zone in de Azalealaan.
 • We sluiten de verbinding tussen zijstraten af voor gemotoriseerd verkeer.
 • Er wordt een “rechts in - rechts uit” principe ingevoerd. Fietsers en voetgangers krijgen wel een voor hen ingerichte verbinding.

Werken Azalealaan en Deken de Saegherplein

De werken door aannemer Devagro zijn eind juni 2022 gestart in de zone tussen de Rumbeeksesteenweg en de Sint-Jozefskerk en gaan verder richting de Guido Gezellelaan. De aannemer werkt in 4 fases:

 • Fase 1: opbraakwerken (zone Rumbeeksesteenweg - midden kerkgebouw)
 • Fase 2: omgevingswerken (zone Rumbeeksesteenweg - midden kerkgebouw)
 • Fase 3: opbraakwerken (zone midden kerkgebouw - Guido Gezellelaan)
 • Fase 4: omgevingswerken (zone midden kerkgebouw - Guido Gezellelaan)

Laatste fase gaat in vanaf 9 januari 2023

Dat is de zone tussen de oude pastorie en de Guido Gezellelaan. Hier werken we nog tot in het voorjaar van 2023. Daarna wordt dit stuk ook opnieuw vrijgegeven voor verkeer. Slecht weer of overmacht kunnen de planning doen opschuiven.

Aangepast verkeer

In de zone waar ze werken, is er geen verkeer mogelijk. We voorzien een korte omleiding.

Je kan de info nalezen in de bewonersbrief.

3D-voorstelling

Benieuwd naar het resultaat van de vernieuwde omgeving na alle werken? Bekijk hier de 3D-voorstelling van jouw buurt.

Sint-Jozef breekt uit!
wadi
groene ontmoetingsruimte
outdoor fitness
Sint Jozef breekt uit!
Sint Jozef breekt uit!
Vlaanderen verbeelding werkt

Wil je niks missen of heb je een concreet idee?

Bezorg ons jouw gegevens