Sint-Jozef breekt uit!

De omgeving van de Sint-Jozefskerk wordt in sterke samenwerking met de buurt onthard.

Resultaten participatie 30 juni 2021Resultaten participatie 30 juni 2021Resultaten participatie 30 juni 2021Resultaten participatie 30 juni 2021Resultaten participatie 30 juni 2021Participatiemoment 17 september 2020Participatiemoment 17 september 2020Participatiemoment 17 september 2020Participatiemoment 17 september 2020Participatiemoment 17 september 2020

Samen met de buurt wil Stad Roeselare minimum 1600 m² ontharden in de omgeving van de Sint-Jozefskerk. Met enkele partners (3Architecten,
Sint-Jozefschool, … ) startte de Stad het project “Sint-Jozef breekt uit” met een subsidie van de Vlaamse Overheid van 250.000 euro. De voorbije twee jaar kon de buurt deelnemen aan een participatietraject. Ideeën, wensen en behoeften namen we mee in het ontwerp.

De belangrijkste momenten hierbij waren:

 • Kick-off met de buurt op 17 september 2020.
 • Bevraging van lokale verenigingen en organisaties in november 2020.
 • Presenteren van een ontwerpscenario aan de buurt op 11 februari 2021 (online workshop).
 • Voorstel van een voorontwerp aan de buurt op 30 juni 2021.

In het najaar van 2020 kwam er ook een proefopstelling met gewijzigde verkeerscirculatie, waardoor buurtbewoners al eens konden proeven van wat ontharding kan betekenen voor Sint-Jozef. Op basis van wat al dan niet in de smaak viel, werd verder gesleuteld aan het definitief ontwerp.

In het definitief ontwerp is er aandacht voor:

Groen

 • In plaats van de vooropgestelde 1600 m² ontharding, landen we in het definitief ontwerp op bijna 7000 m².
 • Dankzij die ontharding, groeit ook het aantal m² puur groen met maar liefst 3000 m². We kunnen dus spreken over een verdubbeling puur groene ruimte!
 • De bestaande betonnen rijweg wordt versmald. De vrijgekomen ruimte wordt ingelijfd in de middenberm. Zo verdubbelt de oppervlakte van de groene centrale zones die ook als speelzone gebruikt kunnen worden.
 • We voorzien in een biodiverse aanplant met tal van bloemen en grassen.
 • Bomen krijgen ook veel aandacht. Voor de waardevolle lindebomen en Amerikaanse eiken investeren we in bijkomend ondergrondse groeiruimte. Zieke bomen worden vervangen door gelijkwaardige soorten en bovendien planten we nog 10 extra bomen aan!

Water

 • Parkeerstroken worden uitgerust met waterdoorlatende verharding en ook de trottoirs worden voorzien van klinkers die water doorlaten.
  Werken met waterdoorlatende verharding komt een gezonde bodem ten goede en vermijdt dat rioleringen bij hevige regen
  onder druk komen te staan.
 • Ook het regenwater dat wordt opgevangen van de kerk wordt maximaal hergebruikt voor het sanitair, het bewateren van de plantbakken met moestuingroenten, …

Warme wijk

 • Speel- en belevingszones worden uitgewerkt.
 • Speelprikkels worden voorzien, alsook zit- en picknickbanken (ook voor personen met een beperking), een petanqueveld, wandelzones, …
  Zo wordt het een plek waar het leuk is voor iedereen!

Verkeersveiligheid

 • We passen het STOEP-principe toe. Dat geeft de volgorde van voorkeur weer bij de keuze van vervoersmiddelen. Stappen staat daarbij voorop, gevolgd door trappen, openbaar vervoer, elektrisch transport en tot slot personenwagens.
 • De volledige zone wordt omgevormd tot een 30 km/u. zone.
 • Samen, met onder meer de school kozen we voor een 'zoen en vroem' zone in de Azalealaan.
 • We sluiten de verbinding tussen zijstraten af voor gemotoriseerd verkeer.
 • Er wordt een “rechts in - rechts uit” principe ingevoerd. Fietsers en voetgangers krijgen wel een voor hen ingerichte verbinding.

Definitief ontwerp

Bekijk hier de presentatie met het definitief ontwerp en het filmpje van het participatietraject.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Presentatie definitief ontwerp3.93 MB
Sint-Jozef breekt uit!
wadi
groene ontmoetingsruimte
outdoor fitness
Sint Jozef breekt uit!
Sint Jozef breekt uit!

Wil je niks missen of heb je een concreet idee?

Bezorg ons jouw gegevens