Sint Jozef breekt uit!

De omgeving van de Sint-Jozefskerk wordt in sterke samenwerking met de buurt onthard.

Meer groen

De Azalealaan is een belangrijk deel van de omgeving. Door de bomen in de Azalealaan meer ruimte te geven en regenwater af te leiden naar de bomen, willen we ervoor zorgen dat de dreef ook in de toekomst kan groeien en bloeien.

Door het ontharden ontstaan er ook nieuwe groene zones waar we willen inzetten op ontmoeten, spelen en veel groen. Door extra groene elementen toe te voegen zoals bomen, een bloemenweide en bij-vriendelijke planten geven we ook de biodiversiteit een extra boost! Bij het schetsontwerp van Buro Bossaert komt er 24% extra ruimte bij voor ontmoeten, spelen en groen.

Omdat we niet meteen kunnen ontharden, richten we op het kruispunt Deken de Saegherplein en Seringenstraateen een tijdelijke groenzone in met kunstgras. Zo kan de buurt uittesten of dit in de smaak valt en wat voor mogelijkheden dit biedt.

Een waterneutraal gebied

De omgeving van de Sint-Jozefskerk wordt vandaag gekenmerkt door heel wat verharding van de gebouwen en brede straten. In de zomer creëert dit hitte-eilanden en bij zware regenbuien is er minder infiltratie mogelijk. Alles wordt naar de riolering afgevoerd.

We willen dit gebied nu waterneutraal maken. Door al het regen- en zelfs licht afvalwater zoveel mogelijk te bergen, (her)gebruiken en te combineren met infiltratie in de bodem, kunnen we de watercyclus zoveel mogelijk sluiten.

Om dit te doen zijn er verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld:

  • groendaken
  • regenwatervijvers, greppels en/of wadi's
  • groenstroken en waterdoorlatende verharding
  • waterpleinen of een waterspeeltuin
  • hergebruik van regenwater voor toiletten
  • aansluiten van een regenwaterton voor stadslandbouw

Een warme wijk

Het project kan ook een nieuwe dynamiek in de wijk brengen. Een aantrekkelijke publieke ruimte zorgt voor ontmoetingskansen. De wijk moet een plek worden die leuk is voor iedereen en die iedereen verbindt.

Betere verkeersveiligheid

De directie en ouderraad van de Sint-Jozefsschool bezorgde Stad Roeselare een aantal knelpunten en suggesties in verband met de verkeersveiligheid. Ter hoogte van de schooltoegang in de Seringenstraat kunnen we regelmatig spreken van een echte verkeersknoop. Die willen we al deels ontwarren door

  • het invoeren van beperkt éénrichtingsverkeer in de Seringenstraat (tussen het kruispunt met de Violierstraat en Deken de Saegherplein). Fietsers mogen in beide richtingen rijden.
  • Het verkeer in de Azalealaan, komende vanuit de Guido Gezellelaan, kan ook enkel nog terugkeren via de Guido Gezellelaan. De kinderen kan je daar afzetten en zo op een veilige manier naar school wandelen.
  • In alle richtingen houden we veilige doorgangen open voor fietsers en voetgangers.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de schoolomgeving al een stuk autoluwer en veiliger wordt.

Resultaat participatietraject

Bekijk hier de presentatie en het filmpje van het participatietraject.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Programma resultaat participatie17.32 MB
Sint-Jozef breekt uit!
wadi
groene ontmoetingsruimte
outdoor fitness
fonteintjes
Sint Jozef breekt uit!

Doe mee!

Dit project is er voor de volledige buurt. Samen willen we werk maken van een leefbare en aangename, groenere en verkeersveilige wijk.

Jouw mening en inspraak zijn daarbij van onmisbare waarde!

Dankzij de proefsopstellingen kan je al wat ervaren wat ontharding en een bijgestuurde mobiliteit kan betekenen. Daar willen we lessen uit trekken, evalueren en bijsturen om naar een definitief ontwerp te gaan. En dat doen we samen met jou.

Wil je niks missen of heb je een concreet idee?

Bezorg ons jouw gegevens