Ontharding

Ontharding

Dit zijn enkele projecten waar de Stad op inzet om water beter te beheren.

Ontharding bij Sint-Jozefskerk

De omgeving van de Sint-Jozefskerk wordt in sterke samenwerking met de buurt onthard.

  • We willen de omgeving maximaal ontharden (tot 1600 m²)
  • en het hemelwater van de kerk zoveel als mogelijk ter plaatse houden en gebruiken.

Hiervoor zullen we samen met de partners binnen het project nieuwe groenstructuren en technische oplossingen inzetten.

Omgeving Stedelijke Basisschool De Brug wordt groene oase

Basisschool De Brug gebruikt in het schoolgebouw al uitsluitend hemelwater. Nu wil de school ook de sterk verharde omgeving ombouwen tot een groene speel-, sport- en ontdek-oase in de stad. Middenin het groen komt ook een nieuwe sportzaal en kinderopvang. Hiermee wil de school een voorbeeld realiseren van een speelplaats die klaar is voor toekomstige uitdagingen.

Je leest hier meer over het project.

Wegen met minder verharding

De Gitsestraat en Honzebroekstraat krijgen een gescheiden rioolstelsel. Tijdens deze werken worden ook andere zaken aangepakt:

  • Een groot deel van de verharding zal naar plantvakken afgevoerd worden waar het in de bodem kan infiltreren.
  • Parkeerstroken worden in waterdoorlatende verharding aangelegd.

Zo ontstaan aangename straten die het regenwater bufferen en vertraagd afvoeren.