Vlaanderen breekt uit!

Ontharding

Door ontharding maken we weer ruimte voor natuur, water en bodem maar ook voor elkaar!

Wat is ontharden?

Ontharden is het wegnemen van verharding op het terrein: het afbreken van een gebouw of het verwijderen van asfalt, zodat de bodem weer doorlaatbaar wordt.

Omgeving Stedelijke Basisschool De Brug wordt groene oase

Basisschool De Brug gebruikt in het schoolgebouw al uitsluitend hemelwater. Dat is water afkomstig 'uit de hemel' (bv. regen, sneeuw, hagel). Nu wil de school ook de verharde omgeving ombouwen tot een groene speel-, sport- en ontdek-oase in de stad. Middenin het groen komt ook een nieuwe sportzaal en kinderopvang.

Je leest hier meer over het project.

Wegen met minder verharding

De Gitsestraat en Honzebroekstraat krijgen een gescheiden rioolstelsel. Tijdens deze werken worden ook andere zaken aangepakt:

  • Een groot deel van de verharding zal naar plantvakken afgevoerd worden waar het in de bodem kan infiltreren.
  • Parkeerstroken worden in waterdoorlatende verharding aangelegd.

Zo ontstaan aangename straten die het regenwater bufferen en vertraagd afvoeren.

Ontharding bij Sint-Jozefskerk

De omgeving van de Sint-Jozefskerk wordt in sterke samenwerking met de buurt onthard.

  • We willen de omgeving maximaal ontharden (tot 1600 m²)
  • en het hemelwater van de kerk zoveel als mogelijk ter plaatse houden en gebruiken.

Sint-Jozef breekt uit!

  • Er zijn grote tekorten aan groen, zowel op wijk-, buurt- als woonniveau.
  • Kinderen uit de buurt hebben behoefte aan een extra groene speel- en ontmoetingsruimte.
  • De omgeving wordt gekenmerkt door heel wat nutteloze verharding.
  • Deze wijk uit de jaren ’50 is aan een verjonging bezig met steeds meer jonge gezinnen met kinderen.