Leren over verkeer en mobiliteit

Aan verkeerseducatie kan je elke dag werken: ook de klas, op de speelplaats of in de schoolomgeving.

Tip: ga regelmatig met de leerlingen het verkeer in, zo krijgen de kinderen heel wat verkeersinzicht.