Duurzame verplaatsingen van en naar school

Wandelen en fietsen meer onder de aandacht brengen, is niet alleen belangrijk voor een hogere verkeersveiligheid. Ook onze gezondheid en het klimaat hebben er baat bij.

Promoot bij leerlingen en ouders het STOP-principe, zodat ze bij verplaatsingen eerst aan Stappen, Trappen (fiets), het Openbaar vervoer en als laatste optie aan de Personenwagen denken.

Een veilige en gezonde schoolomgeving start heel dikwijls bij het aanpakken van de concrete verkeerssituatie rond de school. Samen met de Stad worden al heel wat schoolomgevingen veiliger gemaakt. Wordt jouw schoolomgeving de volgende?

Wie kan helpen?

Wil je jouw schoolomgeving veiliger maken of heb je vragen?

Contacteer Stad Roeselare via 1788