Energie op school

De helft van de CO2-uitstoot in Roeselare komt door het verwarmen van gebouwen.

Als we de uitstoot tegen 2050 tot nul willen herleiden, moeten we inzetten op renovatie en hernieuwbare energiebronnen. In deze rubriek gaan we in op de bestaande tools om je energieverbruik te meten, bestaande subsidies en enkele educatieve instrumenten.

Wie kan helpen?

Je kan met jouw energievragen terecht bij Stad Roeselare:

klimaatswitch@roeselare.be