Autodelen

Bij autodelen gebruiken verschillende personen samen een auto of wagenpark.

Autodelen met jouw buren

Bij particulier autodelen

  • worden 1 of meerdere private auto's door verschillende buurtbewoners gebruikt in een meestal kleinschalig gesloten systeem.
  • worden kosten gedeeld. De eigenaar van de auto maakt geen winst, maar krijgt de reële kostprijs van de auto per gedeelde kilometer.
  • is er een grote mate van zelforganisatie, waarbij elke autodeelgroep haar afspraken en regels zelf bepaalt.

De online platformen Dégage en Cozywheels ondersteunen het particulier autodelen.

Autodelen via een bedrijf met eigen vloot

Een bedrijf stelt een wagenpark ter beschikking van haar leden. De gebruiker betaalt aan de organisatie voor het gebruik van een wagen. De wagens staan verspreid over verschillende standplaatsen in de onmiddellijke omgeving van de gebruikers.

Autodelen via een bedrijf zonder eigen vloot

Waarom autodelen?

Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een wagen.

Het vermindert

  • het aantal auto's en files
  • de CO2-uitstoot
  • de parkeerdruk
  • de individuele kost voor het gebruik van een wagen