Aanmeldingsformulier charter voor gezamenlijke energietransitie

Art 1. Doel van het charter

Art 2. Tegen uiterlijk 30 juni 2024 meer installaties met duurzame oplossingen dan met traditionele systemen

Art 3: Vakbekwaamheid

Art 4. Technische voorwaarden voor installateurs van verwarmingsinstallaties

Art 5. Technische randvoorwaarde voor installateurs van koelingssystemen

Art 6. Technische randvoorwaarde voor installateurs van isolatie

Art 7. Technische randvoorwaarde voor installateurs van PV-installaties

Art 8. Klantenservice

Art 9. Opleiding

Art 14: Toekennen van het label

Art 15: gebruik label

Art 16: kostprijs

Art 17: looptijd

Art 18: Controle

Art 19: Bezwaarschrift