Zonne-installatie op de brandweerkazerne

Stad Roeselare zet in op elektriciteitsproductie via zonne-installaties op haar overheidsgebouwen.

De Stad is eigenaar van grote daken. Daar willen we samen met de Roeselarenaar zoveel mogelijk zonnepanelen op krijgen. We bekijken hoe we hier met een burgercoöperatie rond kunnen samenwerken.

Binnen dat project wordt ook op het dak van de brandweerkazerne een PV-installatie (= installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen) geplaatst. Eerst zal het dak energetisch gerenoveerd worden, daarna zal de zonne-installatie geplaatst worden. Het is de bedoeling om een productiecapaciteit te bekomen van 58,3 KWp die jaarlijks 49,4 MWh genereert.

Stad Roeselare krijgt voor dit project een subsidie van € 100.000 van de provincie West-Vlaanderen.

Subsidie voor klimaatproject met zonne-installatie op brandweerkazerne

Subsidie van provincie West-Vlaanderen

De Stad krijgt voor dit project een subsidie van 100.000 euro binnen de categorie ‘specifiek lokaal klimaatproject met het oog om zoveel CO2 als mogelijk te besparen’.

Het volledige project is geraamd op 157.720 euro (excl. BTW) en zal een CO2 besparing opleveren van 25,47 ton/jaar.