Water op school

Water is het blauwe goud!

In tegenstelling tot wat we zouden denken, is Vlaanderen een heel waterarme regio. Vlaanderen is dichtbebouwd en dichtbevolkt. Dat zorgt ervoor dat onze regio gevoelig is voor verdroging. Het is daarom belangrijk dat we water ruimte geven en onze omgeving klimaatbestendig inrichten, maar ook dat we op een zuinig manier met water omgaan. Onze watervoorraden zijn immers niet oneindig.

In dit hoofdstuk willen we ingaan op direct en indirect watergebruik en het belang van gezond kraanwater voor een goede gezondheid.

Heb je vragen?

Contacteer ons