Subsidie voor klimaatproject met zonne-installatie op brandweerkazerne

Subsidie voor klimaatproject met zonne-installatie op brandweerkazerne

Stad Roeselare haalt een subsidie via de provincie West-Vlaanderen van 100 000 euro binnen voor een klimaatproject met het oog op het besparen van CO2.

Subsidie voor klimaatproject met zonne-installatie op brandweerkazerne

Het dak van de brandweerkazerne wordt gerenoveerd en geïsoleerd waarna een PV-installatie kan geplaatst worden.

Stad Roeselare zet in op elektriciteitsproductie via zonne-installaties op haar overheidsgebouwen. Zo staat de plaatsing van een PV-installatie op het dak van de brandweerkazerne op het programma. Voorafgaand zal het dak energetisch gerenoveerd worden. Het is de bedoeling op deze manier een productiecapaciteit te bekomen van 58,3 KWp die jaarlijks 49,4 MWh genereert.

De Stad diende voor dit project een subsidieaanvraag in bij de provincie West-Vlaanderen en haalde een subsidie van 100 000 euro binnen de categorie ‘specifiek lokaal klimaatproject met het oog om zoveel CO2 als mogelijk te besparen’.

Het volledige project is geraamd op 157 720 euro (excl. BTW) en zal een CO2 besparing opleveren van 25,47 ton/jaar. Het project moet binnen de 6 maand opgestart worden en afgelopen zijn binnen de 2 jaar.