Subsidie klimaatscholen #VANRSL

Ga het engagement aan en word klimaatschool #VANRSL! De Stad beloont je inspanningen graag met een subsidie.

Met de subsidie Klimaatscholen #VANRSL willen we scholen erkennen voor hun klimaatinspanningen.

Het bedrag van de subsidie is minimum 500 euro. We mikken op acties/projecten met een grootorde van ongeveer 1.500 euro. Je kan de subsidie gebruiken voor de aankoop van klein materiaal, de organisatie van workshops, ... binnen het daartoe voorziene budget.

Hoe kan je de subsidie krijgen?

Je komt in aanmerking voor de subsidie als je school

  • ten minste 1 vestiging in Roeselare heeft
  • rond minstens 1 klimaatthema werkt
  • intern en extern communiceert over de klimaatinspanningen die ze doet, en daarbij het logo van de Klimaatswitch gebruikt.

Hoe kan je de subsidie aanvragen?

Zowel directies, leerkrachten, oudercomités als leerlingen kunnen de subsidie aanvragen.

Je kan de subsidie online aanvragen. Er zijn 2 indienperiodes per jaar: voor 1 april of voor 1 november.

Uiterlijke indiendatum Deadline bekendmaking aan scholen Start project Maximale looptijd project Deadline rapportering
1 november 31 januari 1 maart 1 jaar 1 mei (2 jaar na start)
1 april 30 juni 1 september 1 november (2 jaar na start)

Ten laatste 26 maanden na de goedkeuring van de subsidies bezorg je ons een evaluatie/rapportage. Bij de bijlages onderaan vind je hiervoor een leidraad terug.

Word klimaatschool #VANRSL

Subsidie klimaatschool #VANRSL

Zowel directies, leerkrachten, oudercomités als leerlingen kunnen de subsidie aanvragen.

Wil je beroep doen op de subsidie?

Dien jouw aanvraag in