Zoeken

72 resultaten gevonden

Negatieve berichten over zonnepanelen?

/negatieve-berichten-over-zonnepanelen

Bert is nog altijd even positief.

Zijn zonnepanelen financieel interessant?

/zijn-zonnepanelen-financieel-interessant

Geert maakt voor jou de rekening.

Amfibieën helpen oversteken

/amfibieen-helpen-oversteken

We helpen padden en andere amfibieën om op een veilige manier van hun winterverblijf naar de verschillende poelen te trekken.

Hernieuwbare energie voor je school

/hernieuwbare-energie-voor-je-school

De helft van deze CO2-uitstoot in Roeselare komt van gebouwen. Om de ambities van de CO2-uitstoot tot nul procent te herleiden tegen 2050, wordt verwacht dat er binnen de stad Roeselare tot 2050 gemiddeld zo’n 1.300 woningen per jaar worden gerenoveerd.

Leren over de natuur

/leren-over-de-natuur

Kennismaken met en leren over natuur zorgen ervoor dat kinderen én volwassenen de natuur meer waarderen.

Aanbod van Bos+ voor scholen

/aanbod-van-bos-voor-scholen

BOS+ is een Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld.

Bij- en vlindervriendelijke stad

/bij-en-vlindervriendelijke-stad

We willen bijen en vlinders een handje helpen in Roeselare.

Duurzaam waterbeheer in Roeselare

/duurzaam-waterbeheer-in-roeselare

We geven meer ruimte aan water en zetten in op hergebruik.

Duurzame energie in Roeselare

/duurzame-energie-in-roeselare

Natuurbeheer in Roeselare

/natuurbeheer-in-roeselare

We zetten in op meer natuur en hebben oog voor biodiversiteit.