RSL Kringt: OCMW woningen circulair inrichten

Hoe kunnen we anders en beter inrichten, zodat we verspilling van meubilair en witgoed tegengaan?

Het OCMW van Roeselare heeft 141 woningen voor asielzoekers. Na gemiddeld 6 maanden volgt een gedeeltelijke herinrichting van meubilair en witgoed.

Daarbij gaan eigenlijk heel wat materialen verloren, omdat:

  • producten te snel ongeschikt verklaard worden voor verder gebruik.
  • er vaak moeilijk herstelbare producten met een korte levensduur aangekocht worden.
  • materiaal verkeerd gebruikt wordt door bewoners.

Project RSL Kringt

Met RSL Kringt willen we testen hoe dit anders, beter, meer circulair kan.

Samen met een lokaal partnerschap (OCMW, handelaars, Kringwinkel Midden West Vlaanderen, The Global Picture, Econocom Lease, Buurt & Co, Trifinance, Expert Crombez)

  • testen we de haalbaarheid om de OCMW-woningen circulair in te richten met meubilair en witgoed
  • willen we de geschiktheidsbeoordeling van materialen binnen het OCMW-patrimonium verlengen door meer herstel en structureel onderhoud. Hierdoor krijgt een groot deel van de materialen die nu te snel op de afvalberg belanden een langer leven.
  • onderzoeken we hoe we de competenties van de bewoners kunnen versterken zodat de materialen en toestellen langer meegaan.

Heb je vragen of tips over dit project?

Contacteer ons