Proximity: duurzame projecten

Met Proximity ondersteunen we duurzame projecten die meebouwen aan een zacht en ondernemend Roeselare.

De Proximity campagne is er voor burgers, verenigingen, bedrijven, handelaars, scholen, coöperaties en organisaties. Iedereen kan bouwen aan die mooie stad volgens zijn of haar ideeën, middelen en wensen.

Proximity staat voor

 • Ontmoetingen tussen verschillende lokale actoren - de stad, burgers, verenigingen, bedrijven, ondernemers - als bouwsteen van het ecosysteem.
 • Een projectoproep gericht naar burgerprojecten die zich inzetten voor een duurzame toekomst in hun stad. De laureaten, geselecteerd door een onafhankelijke jury, krijgen financiële steun en begeleiding om zich te helpen ontwikkelen en autonoom worden.
 • Een lokale mobilisatiecampagne die iedereen in staat stelt zich in te zetten naargelang zijn of haar middelen en wensen, hetzij in de vorm van financiële of materiële giften, competenties of vrijwilligerswerk ten voordele van de projecten die deelnemen aan de oproep.
 • Een oproep aan (lokale) bedrijven en ondernemers om zich aan te sluiten bij dit innovatieve ecosysteem, zodat ze hun ervaring en competenties kunnen delen en concrete acties dicht bij huis ondersteunen.

Laureaten Proximity 2022

Deze projecten werden als laureaat uitgekozen.

 1. Meer bomen in Roeselare vzw: beplanting van voedselbomen in 500 particuliere tuinen om zo de biodiversiteit te versterken.
 2. Repair Café Roeselare: organisatie van proefproject om na te gaan of de huidige herstelactiviteiten van Repair Café Roeselare kunnen uitgerold worden op wijkniveau.
 3. Weerwerk: bevraging en ontmoeting van mogelijke stakeholders rond duurzame stadsdistributie.
 4. Lets Roeselare vzw: organisatie van 12 workshops omtrent het aanleggen van een eigen fruit- en groentenvoorraad die gespreid over het jaar kan aangesproken worden.

Laureaten Proximity 2021

Deze projecten werden als laureaat uitgekozen.

 1. Duurzaam leven in klare taal: expertise met kwetsbare personen bundelen met partners met een expertise in duurzaamheid.
 2. Kompostella: buurtcompostproject in Krottegem.
 3. Samentuin De Origine: tuinieren op het ritme van de seizoenen en volgens de principes van LETS: ecologisch, (deel)econonomisch en sociaal.
 4. Repair café: een duurzame samenleving en een sociale wereld creëren.
 5. Prepare café: slim aan de slag gaan met voedselresten! Workshops rond verwerken en bewaren van voeding & andere thema's. Samen doen!
 6. Collievlinderpad: een verrassend stukje Roeselare waar cultuur en natuur, het beste van twee werelden, zich graag zullen verenigen.
 7. t' Hus van t’ Hope: duurzame renovatie van een pand in co-creatie met mensen in armoede.

Save the date – Bouw samen een stad in beweging!
Save the date – Bouw samen een stad in beweging!
Save the date – Bouw samen een stad in beweging!

Over het project

Proximity is een initiatief van Be Planet i.s.m. stad Roeselare, met steun van:

lokale ambassadeurs

en partners