Premie asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen

Investeer je in het verwijderen van asbest in combinatie met zonnepanelen? Dan heb jij misschien wel recht op een premie!

Heb jij nog een loods, een stal of een ander gebouw waar asbest op ligt? En geïnteresseerd in zonnepanelen? Dan heb je geluk!
Want voor wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak
van een niet-verwarmd niet-residentieel gebouw, voorziet de Vlaamse overheid een premie.

Als je voldoet aan de voorwaarden, heb je recht op een premie voor asbestdakverwijdering van 12 euro/m²
(tot max. 50% van de factuur voor asbestverwijdering en - afvoer). De premie kan je nog tot eind 2022 aanvragen.

Stad Roeselare zet sterk in op zonnepanelen, zowel op haar eigen patrimonium als op dat van haar inwoners.
Ontdek hier waarom zonnepanelen interessant zijn.

’t Is schoon wat we samen doen voor onze toekomst!