Nieuw stadhuis wordt meest duurzame van Vlaanderen

In 2024 opent het nieuwe stadhuis van Roeselare, dat het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen zal zijn.

Roeselare bouwt meest duurzame stadhuis van Vlaanderen

Het stadhuis van Roeselare ondergaat de komende jaren een make-over. De verouderde gebouwen maken plaats voor een duurzaam en toegankelijk administratief centrum waarin inwoners, beleid en stadsmedewerkers elkaar ontmoeten. Een nieuwe binnentuin geeft een groene impuls aan het stadshart van Roeselare.

Stad Roeselare toont een sterk engagement op vlak van duurzaamheid, klimaat en energie. Dat engagement zit volledig vervat in het toonaangevende stadhuisproject, dankzij enkele weloverwogen keuzes.

Duurzaam is trouwens niet noodzakelijk synoniem met duur. De doordachte aanpak voorkomt veranderingen of late aanpassingen tijdens en na de bouw. Het nieuwe stadhuis zal

  • minder onderhoud, herstellingen en aanpassingswerken vragen.
  • De energiekosten van water, gas en elektriciteit zullen zakken met 70 procent.

Een excellente duurzaamheidsscore

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is een internationaal erkende en onafhankelijke methode om de duurzaamheid van een gebouw te meten en beoordelen, gecontroleerd door een externe organisatie. Het BREEAM-label daagt de architecten en de Stad uit om op elk gebied van het bouwproces rekening te houden met de belasting op het milieu en duurzame materialen en technieken te gebruiken.

Roeselare mikt op het 'excellent'-label en zet daar 168 innovatieve acties en oplossingen tegenover, zoals

  • bouwafval beperken
  • alternatieve transportmiddelen
  • bufferen en hergebruik van regenwater
  • circulair materiaalgebruik
  • bouwen op de bestaande site
  • afbraakmaterialen hergebruiken
  • zorgen voor toegankelijkheid, kwaliteit van het binnenklimaat in het gebouw
  • fietsverkeer bevorderen

Het warmtenet van MIROM zal het stadhuis verwarmen en het wordt onderzocht of we met dat net ook in de zomer kunnen koelen.

Keuze voor houtskeletbouw

Het nieuwe gebouw wordt volledig gedragen door een houten constructie, zoals de vloerplaten, balken en kolommen. Het hout is per definitie een hernieuwbaar product, dat bovendien CO2-neutraal is.

De houtbouw in combinatie met het excellent-label van BREEAM zorgt ervoor dat het stadhuis terecht de titel van meest duurzame stadhuis van Vlaanderen mag opeisen, ondanks het feit dat er ook voor gekozen werd om erfgoed en monumenten te integreren in het geheel.

Hernieuwbare energie

Het stadhuis heeft een voorbeeldfunctie naar burgers en bedrijven. Dat vult de Stad in door te kiezen voor energiezuinige en duurzame oplossingen. Een van die maatregelen zijn de zonnepanelen op het dak die het stadhuis van energie zullen voorzien. Het is de bedoeling om ook inwoners de kans te geven mee te investeren in de zonnepanelen en dus in hernieuwbare energie.

Meer weten over het nieuwe stadhuis?

Lees meer over het project