Minder afval en meer circulariteit op school

Voorkom afval en zet in op het hergebruiken van materialen of herstellen van producten. Draag zo bij aan een circulaire economie!

Elk van ons produceert dagelijks ongeveer 1 kg huishoudelijk afval. Maar wist je dat daar per persoon nog eens 3.500 kg industrieel afval bij komt? Dit 'verborgen afval' komt voort uit de productie van allerlei goederen die je als consument aankoopt.

In Vlaanderen zijn we gelukkig al kampioen in het sorteren en recycleren van heel wat afval, maar het zou nog beter zijn als we zoveel mogelijk afval voorkomen. We streven naar een circulaire economie, waarbij grondstoffen maximaal in de economische kringloop blijven. Onze grondstoffen zijn namelijk niet onuitputtelijk. We moeten daarom aandacht hebben voor duurzaamheid: van ontwerp tot productie tot bij het gedrag van de consument.

Wie kan helpen?

Heb je vragen over jouw circulariteitsproject?

Contacteer Stad Roeselare via 1788