Lucht in en rond school

Gezonde lucht zorgt voor betere leerprestaties en -motivatie en voor minder gezondheidsklachten. Ademen zonder zorgen!

Door het gebouw, onderhoud en activiteiten kan de lucht in je klas of school verontreinigd worden. Ook invloeden van buitenaf, zoals verkeer of industrie in de buurt, kunnen een negatief effect hebben op de kwaliteit van de binnenlucht.

Installeer CO2-meters

Op de website van het agentschap Zorg en Gezondheid vind je tips om een goede CO2-meter aan te kopen en om er mee aan de slag te gaan in de klas.

Aan de slag met Air @ school

Claire (Sien Eggers) vindt heel wat uit om de lucht in de klas van haar zoon gezond te houden. Wie helpt haar mee? Ga aan de slag met air@school en verbeter de luchtkwaliteit in de klas(sen) in het secundaire onderwijs.

Planten als natuurlijke luchtfilters

Zorg voor planten en groen in en rond de school. Ze houden heel wat fijn stof vast.

Heb je vragen?

Contacteer ons