Lucht in en rond school

Gezonde lucht zorgt voor betere leerprestaties en -motivatie en voor minder gezondheidsklachten. Ademen zonder zorgen!

Door het gebouw, onderhoud en activiteiten kan de lucht in je klas of school verontreinigd worden. Ook invloeden van buitenaf, zoals verkeer of industrie in de buurt, kunnen een negatief effect hebben op de kwaliteit van de binnenlucht.

CO2-meters

Op de website van het agentschap Zorg en Gezondheid vind je tips om een goede CO2-meter aan te kopen en om er mee aan de slag te gaan in de klas.

Aan de slag met Air @ school

Claire (Sien Eggers) vindt heel wat uit om de lucht in de klas van haar zoon gezond te houden. Wie helpt haar mee? Ga aan de slag met air@school en verbeter de luchtkwaliteit in de klas(sen) in het secundaire onderwijs.

Educatief pakket 'Schone lucht'

Met dit lespakket over luchtvervuiling leren kinderen alles over lucht, luchtvervuiling en je gezondheid, en wat je zelf kan doen om de lucht schoner te maken.

Luchtfilters of -reinigers

Zorg voor planten en groen in en rond de school. Als natuurlijke luchtfilters houden ze heel wat fijn stof vast!

Luchtreinigingstoestellen

Luchtzuivering kan een aanvullende maatregel zijn om in het kader van de COVID-19-pandemie het besmettingsrisico verder te doen dalen.

Het CO2-gehalte in de ruimte zal niet dalen door gebruik te maken van luchtzuivering. Door de mogelijk besmettelijke aerosolen uit de lucht te verwijderen, kan luchtzuivering het besmettingsrisico wel verder beperken. In dergelijke situatie moet ook een gecorrigeerde, hogere CO2-concentratie gehanteerd worden. Meer info hierover is te vinden in bijlage 8 van de aanbevelingen van de Taskforce Ventilatie.

Enkel een luchtzuiveringstoestel is volgens het agentschap Zorg en Gezondheid niet voldoende als maatregel tegen het coronavirus. Dit is steeds aanvullend op ventilatie en verluchting. Je leest hier meer over op de website van het agentschap Zorg en Gezondheid.

Een toestel kiezen

Er bestaan verschillende types toestellen, waarvan HEPA filters en elektrostatische stofvangers (ESP) de meest aangewezen types zijn om het besmettingsniveau te verminderen. Op www.corona-ventilation.be vind je een actuele lijst van gecontroleerde en op de markt toegestane systemen.

Let ook op de CADR waarde. De Clean Air Delivery Rate (CADR) geeft het equivalente ventilatiedebiet aan van het toestel. Hoe hoger deze waarde hoe hoger de capaciteit van het toestel. Opgelet: de aangegeven CADR-waarde in de technische documentatie geldt over het algemeen enkel in de hoogste stand met het hoogste debiet. Indien andere standen gebruikt worden, moet men de CADR-waarde van deze stand kennen.

Stel dat je met ventileren niet de beoogde 40m³/h.persoon kan halen maar slechts 25m³/h.persoon (wat het absolute minimum is volgens de CODEX Werk), dan kan je een luchtzuiveringstoestel hanteren met een CADR van 15m³/h.persoon. Dan kom je toch op een equivalent debiet van 40m³/h.persoon.

Het toestel plaatsen

Volg steeds de richtlijnen van de fabrikant, ook voor onderhoud en reiniging.

Je plaatst het luchtreinigingstoestel

  • uit de buurt van buitendeuren en openstaande ramen
  • zo centraal mogelijk (niet in de hoek van een ruimte)

Zorg voor voldoende vrije ruimte rond de aanzuigzijde van het toestel. In functie van de vorm van de ruimte, kan het beter zijn om bijvoorbeeld 2 kleinere toestellen te plaatsen in plaats van 1 grotere.

Heb je vragen?

Contacteer ons