Leren over de natuur

Kennismaken met en leren over natuur zorgen ervoor dat kinderen én volwassenen de natuur meer waarderen.

Het Vlaams departement Omgeving biedt heel wat vorming en educatiemateriaal over verschillende thema's.

Leren over het bos

BOS+ biedt

Leren over dieren

Leren over ecosystemen

Natuurpunt biedt een lespakket over De Nieuwe Wildernis aan.