Duurzame warmte

Stad Roeselare streeft met haar klimaatplan naar een klimaatneutraal Roeselare tegen 2050.

Hiervoor heeft iedereen toegang nodig tot een duurzame bron van warmte. Dit kan op 2 manieren:

  1. Zelf een oplossing vinden voor het eigen gebouw;
  2. Aansluiten op een gemeenschappelijke oplossing, bijvoorbeeld via een warmtenet.

Om richting te geven aan welke oplossing nu het meest interessant is voor welke locatie ontwikkelde Stad Roeselare haar Warmtetransitieplan en -Kaart. Op basis van adres kan nu gekeken worden welke oplossing het beste is.

Tips: duurzame installateurs

Wist je dat de Stad Roeselare een charter voor duurzame oplossingen heeft afgesloten met installateurs uit de regio? Raadpleeg de lijst van installateurs die dit charter ondertekenden.

Ook duurzaam verwarmen?

Bekijk de website van Vlaanderen