Duurzame warmte

Stad Roeselare streeft met haar klimaatplan naar een klimaatneutraal Roeselare tegen 2050. Hiervoor heeft iedereen toegang nodig tot een duurzame bron van warmte.

Dit kan op 2 manieren:

  1. Zelf een oplossing vinden voor het eigen gebouw;
  2. Aansluiten op een gemeenschappelijke oplossing, bijvoorbeeld via een warmtenet.

Om richting te geven aan welke oplossing nu het meest interessant is voor welke locatie ontwikkelde de Stad Roeselare haar Warmtetransitieplan en - Kaart. Op basis van adres kan nu gekeken worden welke oplossing het beste is.

DISCLAIMER

Opgepast, deze kaart toont een toekomstbestendig scenario en kan je helpen om spijtvrije keuzes te maken. Het geeft op geen enkele manier verbintenissen met betrekking tot het voorzien van warmtenetten op een bepaalde termijn!

STAP 1: Raadpleeg de Warmtetransitiekaart

Raadpleeg voor jouw locatie de warmtetransitiekaart via deze link.

STAP 2: Maak de juiste conclusies en implementeer spijtvrije keuzes in je (ver)bouw project

Warmte- oplossing Te nemen actie
Collectief

Dit is een zone waar een collectief systeem het beste is. Isoleer stevig. Zorg ervoor dat je technische ruimte aan de straatkant zit. Liefst op het gelijkvloers of in de kelder. Zolders zijn moeilijker aan te sluiten.

Als er op dit moment nog geen collectief systeem is, voorzie een eigen warmte-oplossing in tussentijd. Als je gebouw een grote warmte-afnemer is of veel warmte op overschot heeft, kan je samenwerking zoeken om een collectief systeem op te zetten. De Stad Roeselare kan je misschien ondersteunen. Duurzame collectieve warmte kan uit vele bronnen komen. Bijvoorbeeld proceswarmte, datacentra, onderstations, afvalverbranding, rioolwater, koelwater….

Voorzie wachtbuizen indien er nog geen collectief systeem is. Als er later een collectief systeem komt is het gebouw klaar voor aansluiting zonder grote breekwerken. Meer details over wachtleidingen en het voorzien van aansluitbochten vind je in de technische brochure van Fluvius.

Individueel

Dit is een zone waar een individuele oplossing het beste is. Isoleer stevig en ga voor een eigen oplossing. Hernieuwbare energie werkt het best met lage temperatuur. Zonnepanelen en een warmtepomp zijn een goed voorbeeld.

Context-Afhankelijk

Dit is een zone op een kantelpunt. Collectief of individueel zijn evenwaardig. Op termijn kan er een collectief systeem komen.


Isoleer stevig en ga voor een eigen lage temperatuur oplossing zoals een warmtepomp. Zorg ervoor dat je technische ruimte aan de straatkant zit. Liefst op het gelijkvloers of in de kelder. Zolders zijn moeilijker aan te sluiten. Voorzie wachtbuizen voor een collectieve oplossing.

Als er later een collectief systeem komt is het gebouw klaar voor aansluiting zonder grote breekwerken.

Meer details over wachtleidingen en het voorzien van aansluitbochten vind je in de technische brochure van Fluvius.

Tips

Duurzame Installateurs

Wist je dat de Stad Roeselare een charter voor duurzame oplossingen heeft afgesloten met installateurs uit de regio? Raadpleeg de lijst van installateurs die dit charter ondertekenden.

Types warmtepomp

Type warmtepomp

Types warmtepompboiler

Type warmtepompboiler

Hoe maak je je klaar voor een warmtenet?

Hoe maak je je klaar voor een warmtenet?

Individueel verwarmen? Ga voor lage temperatuur!

Individueel verwarmen? Ga voor lage temperatuur!

Bekijk nu welke oplossing best is voor jouw locatie

Open de kaart