Duurzame bedrijventerreinen

Verminder de CO2 uitstoot van je bedrijf met steun van Europa.

Het EU-project ondersteunt Roeselaarse bedrijven om hun CO2-uitstoot te verminderen en meer gebruik te maken van duurzame energie. Dit door een hoger gebruik van koolstofarme technologieën in de bedrijven.

Een win-win situatie voor bedrijf én klimaat:

  • energiewinst voor de bedrijven
  • positieve bijdragen voor het halen van de globale klimaatdoelstellingen

Duurzame Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen leveren een belangrijke bijdrage aan het verminderen van broeikasgassen. Vanwege hun omvang en clustering van bedrijven zijn bedrijventerreinen zeer geschikt om koolstofarme technologieën toe te passen:

  • warmte-uitwisseling
  • windenergie
  • verwarming met biomassa
  • warmtekrachtkoppeling en energie-installaties
  • smart grids
  • grootschalige zonne-energiecentrales
BijlageGrootte
PDF-pictogram BISEPS poster3.78 MB
Duurzame energie voor je bedrijf

BISEPS

BISEPS (Business Clusters Integrated Sustainable Energy Pakketten) is een project van de Europese Unie dat kadert binnen het 'Interreg 2 zeeën'-programma.

De Europese Unie ondersteunt dit project met 3,9 miljoen euro. Het project wordt gerund door 8 partners uit België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland.