Boomplantactie in het Bergmolenbos

De boomplantactie wordt uitgesteld.

Normaal gezien zou de boomplantactie deze zondag 27 november doorgaan om 14 uur. De weersomstandigheden van de laatste dagen hebben er echter voor gezorgd dat het terrein amper toegankelijk is en de geplante bomen bitter weinig overlevingskansen zouden hebben.

Op advies van het Agentschap Natuur en Bos wordt deze boomplantactie daarom uitgesteld naar 26 maart 2023.

Boomplantactie in het Bergmolenbos
Boomplantactie in het Bergmolenbos
Boomplantactie in het Bergmolenbos

RSL Boomt

Met het actieplan RSL boomt willen we de komende jaren werk maken van een stevige groeninjectie in Roeselare. De boomplantacties horen daar natuurlijk ook bij.