Aanmelding subsidiereglement energierapport voor organisaties

Via dit formulier wil ik een aanvraag doen om aanspraak te maken op de subsidie energierapport voor organisaties.

Gegevens van de aanvrager

Gegevens van de organisatie

Ontvankelijkheidsvoorwaarden subsidiereglement

 • Het gebouw waarvoor een energierapport wordt aangevraagd is gelegen op het grondgebied van Roeselare
 • De subsidie mag enkel worden gebruikt voor een energierapport
 • De aanvrager ontvangt geen andere subsidie voor het energierapport
 • Er is maximaal één aanvraag per ondernemingsnummer
 • Het energierapport mag niet worden uitgevoerd door de aanvrager zelf
 • De aanvrager verklaart zich akkoord om zijn kwartierverbruiksgegevens voor energie ter beschikking te stellen of tijdelijk toegang te verlenen tot zijn energieportaal
 • De aanvrager verklaart zich akkoord om het integraal energierapport digitaal te bezorgen aan de Stad Roeselare
 • De aanvrager verklaart zich akkoord om mee te werken aan de communicatie van de Stad Roeselare onder de noemer ‘Klimaatswitch #VANRSL’
 • De aanvrager verklaart zich akkoord om actief deel te nemen aan de Klimaatcoalitie #VANRSL
 • De aanvrager gaat principieel akkoord om op basis van het energierapport een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering toe te passen via een specifiek actieplan.

Criteria energierapport

 • Een prioritering van ingrepen op vlak van duurzaamheid en energie op maat van de organisatie of vereniging
 • Per voorgestelde ingreep een financiële doorrekening van de kosten en baten en een inschatting van de jaarlijkse impact op de CO2-reductie
 • Voorgestelde ingrepen kunnen zowel eenvoudige, korte termijn maatregelen inhouden als lange termijn investeringen op vlak van duurzaamheid en energie

Ondertekening

Belangrijke informatie

De Stad Roeselare verbindt er zich toe binnen de 14 dagen na jouw aanvraag te antwoorden. Als daaruit blijkt dat je in aanmerking komt voor de subsidie, dien je jouw energierapport uiterlijk binnen de 6 maand aan te vragen. Na uitvoering van het energierapport, heb je een maand de tijd om ons het energierapport en bijhorende factuur te bezorgen om jouw subsidie aan te vragen.