We breken samen uit!

Thema GroenThema GroenThema GroenWadiThema WaterSpuitkopjes StationspleinDag van de BurenFitnesstoestellenTegeltuintjes

Het ontharden in de omgeving gebeurt in samenwerking met 3Architecten, de Sint-Jozefsschool en lokale verenigingen.
Rond specifieke thema’s werken we samen met experten.

Begin 2020 stelden we het project voor aan de Sint-Jozefsschool, de Chiro, OKRA en Log-In. De jongeren gingen vervolgens creatief aan de slag en stelden hun ideeën voor aan de buurt tijdens een participatiemoment op 17 september 2020.

Daarbij kwamen volgende thema’s aan bod:

Groen

De Azalealaan is een belangrijk deel van de omgeving, maar staat door het veranderende klimaat onder druk. Door de bomen in de Azalealaan meer ruimte te geven en regenwater af te leiden naar de bomen, willen we ervoor zorgen dat de dreef ook in de toekomst kan groeien en bloeien.

Door het ontharden ontstaan er nieuwe groene zones waar we willen inzetten op ontmoeten, spelen en veel groen. Door extra groene elementen toe te voegen zoals klimaatbomen, een bloemenweide
en bij-vriendelijke planten geven we ook de biodiversiteit een extra boost! Bij het schetsontwerp van Buro Bossaert komt er 24% extra ruimte bij voor ontmoeten, spelen en groen.

Water

De omgeving van de Sint-Jozefskerk wordt vandaag gekenmerkt door heel wat verharding van de gebouwen en brede straten. In de zomer creëert dit hitte-eilanden en bij zware regenbuien is er minder infiltratie mogelijk. Op vandaag wordt alles van deze projectzone naar de riolering afgevoerd.

De Stad wil dit gebied waterneutraal maken. Daarbij wil men de watercyclus zoveel mogelijk sluiten door al het regen- en zelfs licht afvalwater zoveel mogelijk te bergen, te (her)gebruiken en te combineren met infiltratie.

Om dit te doen zijn er verschillende mogelijkheden. Denk aan: groendaken, regenwatervijvers, water vertragende groenstroken, greppels en of wadi’s, waterdoorlatende verharding, waterpleinen of een waterspeeltuin, hergebruik van regenwater voor toiletten, aansluiten van een regenwaterton waarbij het water voor stadslandbouw gebruikt kan worden, …

Warme wijk

Het project kan ook een nieuwe dynamiek in de wijk brengen. Een aantrekkelijke publieke ruimte zorgt voor ontmoetingskansen, een plek waar het leuk is voor iedereen. Een gezellig plein met zitbanken. Ook sport en spel zijn mogelijkheden, zoals een Finse piste of mobiele fitnesstoestellen. Door de omliggende straten tijdelijk in te richten als speelstraat, kan er meer speelruimte voor de kinderen worden voorzien.

Een groep wijkbewoners hebben interesse om een wijkcomité op te richten en buurtinitiatieven te organiseren. Zo willen ze zorgen voor een aangename wijk waar mensen verbonden zijn.

Na de renovatie van de Sint-Jozefskerk heeft 3Architecten er hun kantoren gevestigd, maar ook een polyvalente ruimte geïnstalleerd als ontmoetingsplaats voor de buurt.

Verkeersveiligheid

We grijpen dit onthardingsproject ook aan om werk te maken van een verkeersveiligere en leefbare omgeving en het wijzigen van het verplaatsingsgedrag. De directie en ouderraad van de Sint-Jozefsschool bezorgde Stad Roeselare een aantal knelpunten en suggesties in verband met de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Deze feedback van de school wordt meegenomen in het volledige onthardingsproject om er één verhaal van te maken.