Water - Wat kan ik doen?

Water | Wat doen wij?

We zetten in op het vasthouden van water, meer vertraagd afvoeren en het stimuleren van hergebruik van hemel- en grijswater.

De opwarming van de aarde heeft wereldwijd grote gevolgen, ook meer en meer bij ons. We zien in onze regio langere periodes van (extreme) droogte en korte periodes van hevige regen. Dit verstoort de kwetsbare waterbalans van vraag en aanbod, met schade tot gevolg. Dit kost de Stad geld.

Beter omgaan met onze watervoorraad is noodzakelijk. Daarom zetten we in op diverse maatregelen op zowel korte als lange termijn. Deze maatregelen moeten de waterbalans verbeteren.