Water

Water

Ontharding

Door ontharding maken we weer ruimte voor natuur, water en bodem maar ook voor elkaar!

Lees meer

Hergebruik van regenwater

Stad Roeselare probeert zoveel mogelijk regenwater te (her)gebruiken voor verschillende toepassingen.

Lees meer

Droogte

Water en droogte hebben een grote impact op heel wat aspecten van ons leefmilieu.

Lees meer

Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Vlaanderen maakt stroomgebiedbeheerplannen op voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas.

Lees meer

Zelf je steentje bijdragen?

Ontdek wat jij kan doen