Vlaamse Energielening

Vlaamse Energielening

Wat is de Vlaamse Energielening?

De WVI (West-Vlaamse Intercommunale) biedt een renteloze energielening aan voor mensen die tot een bepaalde doelgroep behoren. Met een renteloze energielening (JKP 0%) kan je energiebesparende investeringen financieren in jouw woning.

Je kan maximum 15.000 euro lenen op een termijn van 10 jaar.

Welke werken kunt u financieren met uw energielening ?

 • dak- of zoldervloerisolatie
 • hoogrendementsbeglazing (ook in deuren en poorten)
 • muurisolatie
 • vloerisolatie
 • luchtdichting en blowerdoortest (enkel in combinatie met andere maatregelen)
 • energiezuinig ventilatiesysteem
 • zuinige verwarmingsinstallatie
 • zonnepanelen (pv) op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is en er geen enkel glas meer is
 • zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 • relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van een appartementsgebouw)
 • energieaudit (enkel in combinatie met andere maatregelen)
 • energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale doelgroep nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond)
 • energieopslagtechnieken en beheersystemen

Voor wie is de Vlaamse Energielening?

De Vlaamse Energielening is er voor mensen die het financieel moeilijk hebben en tot een bepaalde doelgroep behoren:

 • recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1).
 • jaarlijks bruto gezinsinkomen is lager dan 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste.
 • die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 • die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 • beschermde afnemers.
  Overzicht van 'Wie is beschermde afnemer?'
 • Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner of gelijk aan 31.340 euro, verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van drie jaar eerder.

Contacteer het WVI om in te tekenen voor de actie of meer informatie te vragen.

Meer informatie of intekenen?

Contacteer het WVI