Sharepair

Sharepair

Het project SHAREPAIR - 'Digital Support Infrastructure for Citizens in the Repair Economy’, is een samenwerking tussen onder meer steden, koepels van repair cafés, consumentenorganisaties, Europese onderzoeksinstellingen en ondernemingen. Binnen Noordwest-Europa zijn zeventien partnerorganisaties actief voor dit project. Sharepair zet zich in voor een meer geïntegreerde en burgergerichte hersteleconomie.

Digitale ondersteuning voor burgers

Jaarlijks groeit de afvalberg van afgedankte elektrische en elektronische toestellen met meer dan 3%. Het is één van de snelst groeiende afvalstromen. Tegelijkertijd is Noordwest-Europa de bakermat van een groeiende burgerherstelbeweging.
De gewone burger wil meer herstellen om zijn steentje bij te dragen, maar weinig mensen hebben de nodige kennis of tijd om het zelf te doen. Daarom gaan de partners van Sharepair een Europees digitaal platform maken dat elke stad helpt om zijn burgers praktische ondersteuning te bieden.

Repair app

Het project ondersteunt de burgerbeweging met als doel: samen herstellen. Dit zorgt voor motivatie en het duurzamer omgaan met materialen. Er zit enorm veel expertise bij vrijwillige herstellers die deze willen delen, met medeburgers en met elkaar. Iedereen kan een kapot toestel meebrengen naar een Repair café voor een diagnose of herstelling. Daarom wordt een ‘Repair app’ ontwikkeld waarin de resultaten worden meegegeven, samen met de terugkerende problemen en de beste oplossingen. 

Repairatelier

De partners willen ook een volgende stap zetten met een centraal repairatelier, een plaats met gereedschappen om te delen tussen burgers en kleine bedrijven die occasioneel herstellingen willen doen. Deze beter ondersteunde repair cafés zijn dan de eerste lijn van de hersteleconomie. Daarbij zetten we ook in op nieuwe technieken, zoals het 3D-printen van onderdelen. 

Repair Gids

Wat doen we met grotere toestellen die kapot gaan? Is het wel de moeite om een hersteldienst te laten komen? Dan kopen we bij twijfel misschien toch te snel een nieuw (niet altijd duurzaam) toestel! 
De partners zullen een praktische Repair Gids opstellen, aangeboden via de Stad en andere kanalen. Via deze gids kunnen we iedereen met een herstel-vraag doorverwijzen naar een geschikte oplossing.

Modules

  • Tips en tricks voor veelgestelde vragen (vanuit de Repair cafés) 
  • Een kaart met plaatsen en diensten om zelf te repareren of te laten herstellen 
  • Een onderdelenplatform voor het vinden van geschikte onderdelen via handel, recyclage of ontwerpen voor 3D-printen
  • …  

Sharepair #VANRSL

Met dit project willen we ook in Roeselare gaan inzetten op méér herstel (en minder weggooien). We willen burgers ondersteunen om zelf, samen en met professionele hulp meer te kunnen herstellen i.p.v. onnodige kapotte toestellen weg te doen.

We zijn op zoek naar jou!

  • Ben jij technisch aangelegd en wil je dat in de praktijk toepassen?
  • Zie je het zitten om met enthousiasme repairdiensten voor burgers op te zetten?
  • Heb je interesse in 3D-printen en wil je zo je steentje bijdragen tot betere herstellingen?

Geïnteresseerde burgers en bedrijven welkom! Neem contact op met projectleider Niels Kinds

Zelf een defect toestel (laten) herstellen?

Bezoek Repair Café #VANRSL