RSL Boomt logo

RSL Boomt

Overal bomen! In bossen, in buurten, langs wegen en beken, in tuinen, bij bedrijven, in parken, in het landschap.

Roeselare heeft mooie parken, jonge bossen en groene pleinen, maar het kan nog veel beter.

Onze ambitie: 100.000 bomen aanplanten tegen 2025, samen met de Roeselarenaar!

RSL Boomt dus!

Deze ambitie werd opgenomen in het Bestuursakkoord 2019 - 2024 van de Stad Roeselare en werd met de ondertekening van het Vlaams Bomencharter dit jaar nog eens extra kracht bijgezet. Daarbij waren we de enige Vlaamse centrumstad die zo’n grote groeninjectie voor ogen heeft.

De lat ligt dus hoog, maar het is een haalbaar doel. We zaten uiteraard niet stil de voorbije jaren en al heel wat bomen werden aangeplant. Tegelijk werd door de stadsdiensten ook het actieplan RSL Boomt opgemaakt dat de komende jaren een houvast en leidraad moet bieden voor de realisatie van onze ambitie.