Registreer jouw acties!

Registreer jouw acties!

Als Stad streven we er naar om de doelstellingen van het Klimaat- en Energiepact van Vlaanderen te realiseren. Binnen dit pact nemen we initiatieven tegen klimaatverandering en de gevolgen ervan. Zo worden er acties ondernomen om te infiltreren, water te hergebruiken, biodivers groen aan te planten en te ontharden. Ook jij kan je steentje bijdragen.

Doelstellingen 2030

Samen willen we met jou volgende doelstellingen realiseren tegen 2030:

  • 1 bijkomende boom per inwoner
  • 0,5 meter haag per inwoner
  • 1 groenperk per 1.000 inwoners
  • 1 m² ontharding per inwoner
  • 1 m³ waterinfiltratie per inwoner

We hebben jou nodig!

Dit is een hele opgave en daar hebben we jouw hulp ook voor nodig.

Help jij ons een handje om deze doelstellingen te behalen? Geef je acties dan zeker in op groenblauwpeil van de Vlaamse overheid.