Proefopstelling 3D

Proeven van een leefbare buurt!

Een volgende stap is het realiseren van een proefopstelling voor een periode van zes maanden. Tijdens deze proefopstelling wordt samen met jou bekeken wat in de smaak valt of wat niet. Waar nodig sturen we bij tot een definitief ontwerp.

De proefopstelling bestaat uit volgende elementen:

Groen

Op het kruispunt Deken de Saegherplein en Seringenstraat wordt een tijdelijke groenzone ingericht met kunstgras. Er wordt gebruik gemaakt van kunstgras omdat we nog niet meteen echt ontharden.

Warme wijk

De buurt kan experimenteren met de zone. Kan dit functioneren als ontmoetingsplek? Wat zijn eventuele sport- en spelmogelijkheden? Kan je er groentjes en kruiden kweken? Kunnen er nieuwe wijkinitiatieven ontstaan?

Verkeersveiligheid

Ter hoogte van de schooltoegang in de Seringenstraat kunnen we regelmatig spreken van een echte verkeersknoop. Die willen we al deels ontwarren door het invoeren van beperkt éénrichtingsverkeer in de Seringenstraat (tussen het kruispunt met de Violierstraat en Deken de Saegherplein). Fietsers mogen in beide richtingen rijden.

Het verkeer in de Azalealaan, komende vanuit de Guido Gezellelaan, kan ook enkel nog terugkeren via de Guido Gezellelaan. De kinderen kan je daar afzetten en zo op een veilige manier naar school wandelen. Zo beperken we een aantal bewegingen voor het gemotoriseerd verkeer. In alle richtingen houden we wel veilige doorgangen open voor fietsers en voetgangers.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de schoolomgeving al een stuk autoluwer en veiliger wordt.

Proefopstelling 3D
Proefopstelling Mobiliteit