Meten is weten

Meetfietsen

CO2-metingen met de fiets.

In samenwerking met het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek en vrijwilligers brengen we de blootstelling van fietsers aan luchtvervuiling in kaart met AirQmap. AirQmap is een platform dat via luchtkwaliteitsmetingen een gedetailleerde weergave geeft van de luchtkwaliteit op straatniveau. We zoeken met vrijwilligers alternatieve gezonde routes voor de fietser. Met een mobiel toestel voeren ze met de fiets de metingen uit. Zo kunnen we nagaan waar de fietser het minst blootgesteld wordt aan fijn stof.

Hoe?

De respons die we kregen om als vrijwilliger voor ons op pad te gaan was overweldigend. De fietsvrijwilligers zijn voor ons door weer en wind gegaan. Een 30-tal metingen wordt momenteel verwerkt.

De vrijwilligers fietsten een vastgelegde route van 10 km af tijdens de spitsuren. De fietsers reden rond met een meettoestel dat via een zuigertje lucht door een filter trekt. Deze filter vangt het roet (Black Carbon) in de lucht op: fijnstofdeeltjes veroorzaakt door verbranding. Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes die aanwezig zijn in de lucht. Doordat ze zo klein zijn kunnen ze diep doordringen in de longen en schadelijk zijn voor de gezondheid.

Het resultaat

Wanneer alle metingen geanalyseerd zijn, wordt hiervan een kaart gemaakt. Hier kan je een voorbeeld bekijken uit Kortrijk. Deze kaart kan je ook in 3D bekijken via de gratis applicatie Google Earth.

Hoe ziet zo'n kaart eruit?

Bekijk hier een voorbeeld