Maandag 14 oktober 2019

Onthaal & kennismaking

9 u. - 9.30 u. | Huis van de Voeding (Spanjestraat 141, 8800 Roeselare)

Tijd om kennis te maken en de dag te schetsen: Wat is dat nu een Roadshow-workshop? Wat staat er jou te wachten? En wie zijn de partners en experts waarmee je straks rond de tafel zit?

Doorbraakprojecten (deel 1)

9.30 u. - 12.30 u. | Huis van de Voeding (Spanjestraat 141, 8800 Roeselare)

Warmtenet voor bestaande woningen - kartrekker Flux 50
(Je komt op de wachtlijst maar laat je interesse weten. We houden je op de hoogte!)
Dwars door het centrum van Roeselare loopt een warmtenet dat publieke gebouwen, scholen, bedrijven en appartementsgebouwen van collectieve warmte voorziet. De warmte komt vanuit de afvalverbrandingsoven van MIROM. Maar bestaande ééngezinswoningen aansluiten lijkt minder eenvoudig. Toch is collectieve stadsverwarming een sleutel voor duurzame warmte in het stadscentrum: het is efficiënter, financieel interessanter voor elk gezin én maakt het mogelijk om meerdere duurzame warmtebronnen in te schakelen voor heel wat gebouwen tegelijk. Hoe halen we de drempels voor het aansluiten van individuele woningen weg? Wordt Roeselare de eerste stad in Vlaanderen die een reeks rijwoningen op het warmtenet aansluit?

Energiehub met waterstofstation - kartrekker POM West-Vlaanderen
(Op uitnodiging - wanneer interesse e-mail naar klimaatswitch@roeselare.be)
Wordt waterstof de brandstof van de toekomst? De workshop bouwt op onderzoek van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM West-Vlaanderen naar mogelijkheden voor een waterstofstation in de buurt van afval- en energiecentrale MIROM. In de omgeving zitten meerdere sterke houders en innovatieve projecten: REO-veiling, Agrotopia, KMO-zone en de recreatiesite Schiervelde. Welke kansen bieden zij voor meer duurzame energiestromen (warmte en elektriciteit), een duurzamere voedselketen, en een slimme aanpak van water. Kortom hoe kan waterstof een katalysator zijn voor een duurzaam Roeselare!

Broodjeslunch

12.30 u. - 13.30 u. | Huis van de Voeding (Spanjestraat 141, 8800 Roeselare)

Doorbraakprojecten (deel 2)

13.30 u. - 16.30 u. | Huis van de Voeding (Spanjestraat 141, 8800 Roeselare)

Stoomnet en groenblauw netwerk in omgeving van de vaart - kartrekker WVI
(Je komt op de wachtlijst maar laat je interesse weten. We houden je op de hoogte!)
Kan een stoomnetwerk de sleutel zijn voor een duurzaam warmtesysteem en een groen-blauwe as in de omgeving van de vaart en de wijk Krottegem? De workshop bouwt verder op ideeën uit het Klimaatplan van de stad Roeselare en op de haalbaarheidsstudie voor het stoomnet die West-Vlaamse Intercommunale (WVI) uitvoerde in het kader van het Europese project BISEPS. Tijdens de workshop bekijken we de rol van het bestaande warmtenet, hoe nieuwe stadsontwikkelingsprojecten een stapsteen kunnen zijn naar een warmtenet en een sterkere groen-blauwe as in de omgeving van de vaart.

Duurzame en sociale woningen - kartrekker VITO Energyville en Zonnige Kempen
(Je komt op de wachtlijst maar laat je interesse weten. We houden je op de hoogte!)
Een woning renoveren is niet evident en zeker niet voor wie het minder breed heeft. Ook komen de premies voor woningrenovatie en hernieuwbare energie te weinig terecht bij wie het echt nodig heeft: Voor huurders, noodkopers of alleenstaande ouders is het om verschillende redenen moeilijk toegang te krijgen tot een duurzame woonoplossing. Welke innovatieve oplossingen kunnen we bedenken om de renovatie van bestaande woonstraten of sociale woonwijken te financieren en te versnellen? Hoe kunnen we aan de slag met collectieve wijkrenovaties, en welke inspiratie kunnen we halen uit het Community Land Trust en gedeeld eigenaarschap?

Afsluiter

16.30 u. - 17.15 u. | Huis van de Voeding (Spanjestraat 141, 8800 Roeselare)

Korte briefing waarin alle deelnemers elkaar updaten over de resultaten van de verschillende workshops.

Transitiediner: "Klimaat en duurzaamheid: een verhaal van kansen en innovatie."

(Je komt op de wachtlijst maar laat je interesse weten. We houden je op de hoogte!)

18.00 u. | ARhus (De Munt 8, 8800 Roeselare)

Vanavond plannen we een date met stedelijke vernieuwers . Hou de avond vrij om banden te versterken met voortrekkers van een klimaat-robuust Roeselare. Hoe verzekeren we in de toekomst energie, water, natuur en gezonde stad? Inspirerende sprekers leveren stof tot gesprek voor het diner.

Programma

18.00 u. | Deuren open

18.20 u. | Inleiding door schepen Michèle Hostekint

18.30 u. | Transitiegesprekken

  • Ronnie Belmans één van de meest gerenommeerde energiespecialisten in België is als CEO van EnergyVille de drijvende kracht voor de overgang naar een duurzame energievoorziening voor de steden.
  • Andy van de Dobbelsteen is hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hij is wereldwijd voorloper in de energietransitie van steden. Recent presenteerde hij hoe Amsterdam de omslag kan maken naar een gasloze, energieneutrale stad.
  • Op 12 oktober houdt de Roeselaarse energiecoöperatie zichzelf boven het doopvont. De oprichters komen vertellen wat hen dreef om een coöperatie op te richten.
  • Open School Roeselare wil energie delen met de wijk en vertelt hoe ze dat zien.
  • Barias kiest voor een duurzame bedrijfsvoering en doet dat met redenen.

19.45 u. | Tijdens het Walking Dinner maken we ruimte voor gesprek, initiatief en nieuwe samenwerkingen.