Maai Mei Niet

Geef je grasmaaier een maandje rust en zie planten, bloemen en insecten voor je ogen opleven.

Waarom niet maaien?

Het gekende knalgroene, gemillimeterde gazon is rampzalig voor de natuur en de biodiversiteit.

  • Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel.
  • Water verdampt sneller uit de bodem wanneer gras te kort is.

De campagne Maai Mei Niet van Knack roept daarom op om tijdens de maand mei niet of creatief te maaien. Met kleine, plezierige ingrepen in de tuin wil de campagne de klimaat- en milieucrisis helpen aanpakken.

Minder maaien zorgt er ook voor dat er meer bloemen en bloeiende planten kunnen groeien.

  • Wilde bijen, vlinders en andere bestuivers profiteren van die bloemen en bloeiers.
  • Vele insecten voelen zich thuis in het lang gras.
  • En deze insecten trekken dan weer vogels aan, die met de insecten hun jongen voeden.

Stad Roeselare doet ook mee

Stad Roeselare doet mee aan Maai Mei Niet, maar schakelt ook de andere maanden over op extensief maaibeheer op maar liefst 41 verschillende locaties. Daarbij wordt slechts 2 keer per jaar gemaaid met afvoer van het maaisel.

Lang gras biedt heel wat klimaatvoordelen. Het gras werkt als een parasol en zorgt er voor dat de bodem minder uitdroogt. Daardoor blijft alles veel groener. Meer groen zorgt voor verkoeling. Langer gras draagt hiertoe bij. Wanneer de Stad deze vorm van maaibeheer volhoudt, leidt dit op termijn ook tot lagere onderhoudskosten.

En het belangrijkste: een kleurrijk straatbeeld verhoogt de belevingswaarde! Alleen moeten we er met z’n allen nog wat aan wennen. We voorzien daarom een ‘netheidsstrook’. Deze strook maakt dat het niet gemaaide gedeelte veel mooier oogt. Het zorgt er bovendien voor dat het lange gras na een regenbui niet op de stoep of de weg hangt.

Doe jij ook mee?

Registreer jouw tuin