Water en droogte

Droogte

Water en droogte hebben een grote impact op heel wat aspecten van ons leefmilieu.

Vlaanderen is de vierde meest waterarme regio in Europa.

Dit betekent dat er een heel lage waterbeschikbaarheid is per inwoner. Dit komt door een combinatie van een hoge bevolkingsdichtheid en een relatief beperkte hoeveelheid oppervlakte- en grondwater.

Wat kunnen de gevolgen van droogte zijn?

Grondwater is heel erg belangrijk voor de productie van drinkwater, voor de industrie en de landbouw en de natuur in het algemeen.

We volgen de droogtesituatie op de voet en nemen de gepaste maatregelen. Doen we dit niet, dan heeft dit grote gevolgen:

  • Er kan onvoldoende drinkwater zijn voor mens en dier
  • Er zijn opbrengstverliezen voor de landbouw
  • De biodiversiteit komt in het gedrang: sommige planten overleven het niet
  • De scheepvaart is niet meer mogelijk
  • De waterkwaliteit gaat er op achteruit, met vissterfte en de vorming van blauwalgen tot gevolg
  • Er is een gevaar bij bedrijven die koelwater nodig hebben (kan mogelijk tot ontploffing leiden)

Wat kan jij doen?

Benieuwd naar wat de Stad doet i.v.m. water en droogte?

Ontdek wat wij doen