CurieuzeNeuzen in de tuin

Het grootste burgeronderzoek naar hitte en droogte ooit

Over CurieuzeNeuzen

Bij CurieuzeNeuzen gelooft men volop in de kracht van grootschalige burgerwetenschap, waarbij duizenden burgers hun steentje bijdragen in een groot onderzoeksproject. De hulp van vele burgers laat immers toe om onopgeloste wetenschappelijke problemen alsnog te “kraken”.

Project 'Curieuzeneuzen in de tuin'

Via een grootschalig netwerk van 5.000 ‘mini-weerstationnetjes’ wordt de bodemtemperatuur en bodemvochtigheid gemeten over heel Vlaanderen.
De meetcampagne loopt van april tot oktober 2021 en zal nagaan hoe weerbaar onze tuinen zijn tegen toekomstige droogte en hittegolven.
We brengen daartoe het effect van stedelijke hitte-eilanden in rekening, maar ook de impact van kleine, lokale ingrepen, zoals het planten van bomen en de frequentie van grasmaaien.

Het resultaat is een internationaal unieke dataset en een gedetailleerde droogtekaart voor Vlaanderen.

Waar wordt er gemeten?